vineri, 28 octombrie 2011

CIM cu timp partial de 5 zile pe luna. Inscrieri in ReviSal Intrebare: Domeniul de activitate al unei firme este comert cu incaltaminte vanduta doar

Intrebare:
Domeniul de activitate al unei firme este comert cu incaltaminte vanduta doar in Targuri Organizate de Primarii. O salariata lucreaza doar in zilele de targ, de regula o data pe luna, vreme de 5 zile.
Conform art.101 din Legea 402011, societatea a incadrat contractul individual de munca cu timp partial.
Conform HG 5002011 in Revisal la repartizare timp de lucru se va trece ca fiind inegala? Care sunt prevederile pentru intervalul de timp in cazul repartizarii (ore, luna)?
-timp interval repartizare - ore- luna?
Raspuns:
Conform art. 103 din Codul muncii , salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.
Asadar, in cazul salariatului cu fractiune de norma, numarul de ore normale de lucru sunt calculate saptamanal sau ca medie lunara.
In situatia expusa, trebuie sa stabiliti numarul de ore lucrate de salariata intr-o luna intrucat activitatea nu este prestata saptamanal.Astfel, daca salariata lucreaza, de exemplu, cate 8 ore pe zi timp de 5 zile pe luna, va avea un total de 40 de ore pe luna.
In registrul de evidenta a salariatilor:
-din campul Repartizare timp de lucru veti alege Inegal, intrucat activitatea nu este prestata zilnic;
-din campul Timp interval repartizare veti alege Ore/luna;
-in campul Timp de munca veti completa numarul total de ore lucrate pe luna.
Daca timpul de lucru al salariatei este de 5 zile pe luna, ea are obligatia sa presteze activitate in cele 5 zile. Restul intervalului din luna nu constituie timp de lucru, astfe ca, nu este necesar a se justifica absenta sa de la locul de munca.
Daca salariata nu presteaza activitate in fiecare luna, poate formula o cerere de concediu fara plata pentru interese personale. Pe durata concediului fara plata contractul individual de munca se suspenda in baza art. 54 din Codul muncii
Data aparitiei: 27 Octombrie 2011

Inspectia Muncii: noi precizari REVISAL. Sporuri si Contracte

Inspectia Muncii a facut cateva precizari oficiale privind Completarea REVISAL. Veti regasi mai jos detalii despre sporuri, salariatii care lucreaza in 3 schimburi, contractele suspendate, munca temporara si inregistrarea unui contract individual de munca al unui cetatean „Non UE”.

Indrumari privind completarea registrului

- Sporurile salariale care se introduc in aplica tia Revisal sunt sporurile cu caracter permanent acordate de catre angajator conform contractului individual de munca. Pentru introducerea unui spor care nu se regase ste in lista predefinita se acceseaza butonul „Adauga spor” din meniul „Angajator” al aplicatiei Revisal.

- In cazul salariatilor care lucreaza in 3 schimburi completarea campului „Repartizare timp munca” se face selectand valoarea „Inegal”.

- Potrivit dispozitiilor art. 3 din HG nr. 500/2011, registrul electronic trebuie completat cu elemente referitoare la perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, fie si pentru o perioada de 1-10 zile concediu fara plata, cu excep tia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale.

- Contractele suspendate anterior intrarii in vigoare a HG nr. 500/2011 vor fi preluate in noua versiune cu statutul de contracte active (neincetate) urmand ca ulterior sa se efectueze opera tiunea de suspendare prin utilizarea butonului „Suspendare” din meniul „Contracte” al aplica tiei Revisal.

- Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen ce nu poate fi mai mare de 24 de luni. Ca exceptie, durata misiunii poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, sa nu depaseasca 36 de luni. Aceasta regula a fost implementata si in aplicatia Revisal.

- In cazul in care in vechea versiune a aplica tiei, misiunea de munca temporara a fost deja prelungita pana la 36 de luni, contractul nu va fi acceptat, afisandu-se mesajul pentru depasirea termenului de 24 de luni. Pentru aceasta situatie se recomanda ca in timpul preluarii contractelor de munca temporara prelungite, sa se revina la „data de sfarsit contract”, anterioara prelungirii. Ulterior incheierii preluarii sa se opereze perioada de prelungire care depaseste 24 de luni, completandu-se campul „data la care produce efecte” cu data din actul aditional de prelungire.

- Avand in vedere noile modificari survenite la Legea nr.157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, inregistrarea unui contract individual de munca al unui ceta tean „Non UE”, incheiat pe perioada nedeterminata ca urmare a obtinerii autorizatiei de munca, in conditiile in care pe autorizatia de munca este inscrisa doar „data de inceput”, ca solutie de moment se efectueaza astfel: angajatorul va putea completa „data de sfarsit” corespunzator unui interval de timp, urmand ca ulterior sa actualizeze aceasta „data de sfarsit”. Toate modificarile efectuate asupra „datei de sfarsit” vor ramane in istoricul contractului individual de munca, rezultand o continuitate a raporturilor de munca.

- Campul „Data la care produce efecte” se completeaza cu data de la care se consemneaza ca fiind valide datele introduse. De exemplu, in cazul unei corec tii se completeaza cu data anterioara de la care trebuia sa apara datele corecte.

- Pentru preluarea datelor din versiunile anterioare ale aplicatiei Revisal, este necesara aplicarea tuturor patch-urilor publicate pe site-ul Inspectiei Muncii.

Sursa: Inspectia MunciiData aparitiei: 26 Octombrie 2011

Revisal. Inregistrarea salariului si a adaosurilor la salariu

Intrebare:

In ce masura, incepand cu luna august a acestui an, este obligatorie inregistrarea in Revisal a sporurilor de ore suplimentare si de weekend chiar daca salariatul nu beneficiaza de ele in fiecare luna? In plus, in ce masura mai beneficiaza salariatii de un sistem de bonusuri si prime care nu au caracter permanent? Sunt acestea trecute in Revisal prin crearea unor rubrici speciale?

Raspuns:

Asa cum se stabileste prin art. 3 alin. (2) lit. g) din HG 500/2011 in registru se completeaza salariul, sporurile si cuantumul acestora. La angajarea fiecarui salariat, conform art. 4 alin. (1) lit. a) din actul normativ mentionat, cuantumul sporurilor se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Conform art. 3 alin. (2) din HG 500/2011, orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) printre care regasim si cuantumul sporurilor se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii respectiv, in ziua anterioara expirarii termenului de 20 de zile de la apariatia modificarilor. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

Asadar, la angajarea unui salariat sporurile se inregistreaza in registru cu cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Ulterior, modificarea sporurilor prevazute in contractul individual de munca se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii respectiv, in ziua anterioara expirarii termenului de 20 de zile de la apariatia modificarilor.
Astfel, conform art. 17 alin. (5) din Codul muncii, orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Intrucat prevederile citate din HG 500/2011 fac referire la elementele prevazute la art. 17 alin. (3) din Codul muncii (elemente prevazute in contractul individual de munca), intelegem ca in registrul de evidenta al salariatilor se declara doar sporurile prevazute in contractul individual de munca si nu cele acordate in baza Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca aplicabil.
Mai mult, in Specificatiile tehnice privind intocmirea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor publicate pe site-ul oficial al Inspectiei Muncii, sporurile sunt definite ca fiind sporurile cu caracter permanent de care salariatul beneficiaza in baza contractului individual de munca unde acestea sunt evidentiate.

Insa pentru sporurile care se modifica de la o luna la alta cum este sporul pentru ore suplimentare, sporul de week-end, numarul orelor suplimentare sau de weekend variaza de la o luna la alta, situatie in care modificarea sporului este impusa de timpul lucrat in conditiile pentru care se acorda sporul si nu de vointa partilor exprimata intr-un act aditional la contractul individual de munca. Aceste aspecte au fost scapate din vedere la adoptarea HG 500/2011.

Intr-o astfel de situatie, pana la publicarea in Monitorul Oficial a unui act normativ care sa clarifice situatia inregistrarii in ReviSal a sporurilor, consideram ca aceste sporuri vor fi inregistrate in ReviSal daca sunt stabilit prin contractul individual de munca. Dupa ce a fost stabilit si inregistrat in ReviSal cel mai tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, orice modificare a acestor sporuri se face in baza unui act aditional la contractul individual de munca si vor fi inregistrate in ReviSal cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii respectiv, in ziua anterioara expirarii termenului de 20 de zile de la apariatia modificarilor.

Daca sporul este acordat in baza Codului muncii sau a contractului colectiv de munca si nu a contractului individual de munca, consideram ca nu se inregistreaza in ReviSal.Sporurile la salariul de baza reprezinta elemente accesorii si variabile ale salariului care se acorda in functie de conditiile in care se presteaza munca. Sporurile pot fi legale sau conventionale. Sporurile legale sunt acele sporuri pe care angajatorul are obligatia sa le acorde in baza legii (sporul pentru munca suplimentara, sporul pentru munca in zilele de repaus saptamanal , sporul pentru munca in zilele de sarbatoare legala, sporul pentru munca de noapte, etc). Sporurile conventionale sunt acele sporuri pe care angajatorul are obligatia sa le acorde daca au fost negociate si inserate in CIM" target="_blank" class="contextual_links">CIM sau CCM (sporul pentru vechimea in munca, sporul pentru stabilitate, etc).

Adaosurile la salariul de baza acordate in functie de performante, cum este cazul primelor sau bonusurilor la care faceti referire, nu constituie sporuri intrucat aceste sume nu se acorda in functie de conditiile de munca. In ceea ce priveste inscrierea in registrul general de evidenta a salariatilor, asa cum am aratat mai sus HG 500/2011 prevede la art. 3 alin. (2) lit. g) ca in registru se completeaza salariul, sporurile si cuantumul acestora, iar potrivit specificatiilor tehnice privind intocmirea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor, publicate pe site-ul oficial al Inspectiei Muncii in registru se inregistreaza sporurile cu caracter pemanent evidentiate in contractul individual de munca.

Astfel, adaosurile la salariul de baza, nu se afla printre elementele care se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor (ReviSal). In consecinta, nu se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor primele si bonusurile.

marți, 25 octombrie 2011

REVISAL 2011: Sucursalele sunt obligate sa aiba REVISAL?

Cand sunt obligate unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor sa infiinteze REVISAL?

Legea stabileste in mod clar ca unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor � sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania - au obligatia de a infiinta, completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii:

- detin certificat fiscal eliberat de Administratia financiara Ilfov;

- au primit delegare de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte de munca;

- au primit delegare de competenta pentru infiintarea si completarea registrului genral de evidenta a salariatilor.

Unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor � sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania - care indeplinesc cumulativ conditiile de mai sus pot incheia contracte de prestari servicii in vederea completarii si transmiterii registrului daca au primit delegare in acest sens.
Data aparitiei: 21 Octombrie 2011

vineri, 21 octombrie 2011

Este legal sa interzicem demisia unui angajat timp de 2 ani?

Intrebare: Este legala intocmirea un act aditional la contractul de munca, prin care atat angajatorul cat si angajatul se obliga la neincetarea raporturilor timp de 2 ani? Practic salariatul nu demisioneaza iar angajatorul nu concediaza in acesti 2 ani. Este posibil asa ceva?

Raspuns: Contractul individual de munca are in continutul sau o parte legala si una conventionala. Dintre clauzele „legale” fac parte clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, etc.

Partea conventionala reprezinta acea parte ce presupune acordul de vointa al partilor. Insa, si in acest caz este obligatoriu a fi respectate normele legale, contractul colectiv de munca aplicabil si bunele moravuri.

In acest sens, art.11 din Codul muncii prevede ca, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

O clauza prin care salariatul s-ar obliga ca in schimbul unei sume de bani sa nu inceteze contractul individual de munca ar incalca principiul libertatii muncii, deoarece ingradeste salariatului dreptul la munca, in concret dreptul de a-si alege un alt loc de munca decat cel la care functioneaza.

In baza principiului libertatii muncii, salariatul are dreptul sa puna capat oricand, in mod unilateral contractului individual de munca.

Conform art. 41 alin. (1) din Constitutia Romaniei, „Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.”

Articolul 3 din Codul muncii dand expresie acestui principiu in cadrul raporturilor de munca, prevede:

Art. 3. - (1) Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.

(2) Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze.

(3) Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea.

(4) Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor alin. (1)-(3) este nul de drept.

Libertatea muncii este asigurata, printre altele, prin reglementarea incetarii contractului individual de munca din initiativa salariatului, act care nu este supus niciunei alte limitari sau conditii cu exceptia preavizului.

Astfel cum prevede art. 38 din Codul muncii, salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Incheierea unei conventii prin care salariatul s-ar obliga ca in schimbul unei sume de bani sa nu inceteze contractul individual de munca o anumita perioada, in caz contrar fiind obligat la restituirea sumei, constituie o incalcare a principiului libertatii muncii. In consecinta, nu numai ca nu exista baza legala, dar mai mult decat atat, o astfel de conventie este nula absolut intrucat incalca dreptul salariatului de a pune capat oricand, neconditionat contractului individual de munca.

Fond de pensii facultative: cine vireaza contributia?

In ce masura revine in sarcina angajatorului sa retina si sa vireze contributia datorata de angajati la fondurile de pensii facultative, avand in vedere prevederile articolului 76 ale Legii 204/2006 alin. (1) si alin. (5)?

Pentru clarificarea acestei probleme, trebuie precizat ca aderarea salariatilor la fondurile de pensii facultative nu naste in sarcina angajatorului obligatia de a retine si de a vira contributiile aferente.

Astfel, conform art. 74 alin. (1) din Legea 204/2006 privind pensiile facultative, participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, potrivit legii, persoana care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, membrul unei societati cooperative potrivit Legii 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, precum si alta persoana care realizeaza venituri din activitati profesionale sau agricole, care adera la un fond de pensii facultative si care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si are un drept
viitor la o pensie facultativa.

In situatia in care participantul este salariat, contributiile la fondul de pensii facultative se retin si se vireaza de catre angajator, odata cu contributiile de asigurari sociale obligatorii, sau de catre participant, lunar, in contul fondului de pensii specificat in actul individual de aderare astfel cum prevede art. 76 alin. (5) din actul normativ mentionat.

Potrivit art. 76 alin. (5), angajatorul constituie si vireaza lunar contributia datorata de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative incheiat cu un administrator Rezulta ca, contributia la pensiile facultative poate fi virata fie de catre angajator, potrivit intelegerii cu salariatul, fie de catre salariat. Constituirea si virarea contributiei de catre angajator va fi facuta pe baza unui exemplar al actului individual de aderare.

miercuri, 19 octombrie 2011

REVISAL: care este deosebirea intre delegare si detasare?

Conform art. 45 din Codul muncii , detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

Atunci cand angajatorul dispune masura temporara a detasarii, contractul individual de munca incheiat cu salariatul se suspenda pe toata durata detasarii in baza art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii .

Delegarea reprezinta, potrivit art. 43 din Codul muncii exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca. Asadar, salariatul delegat exercita temporar, pentru acelasi angajator lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

Deosebirea dintre delegare si detasare consta in aceea ca salariatul delegat presteaza activitate pentru angajator dar in alt loc de munca decat cel stabilit in contractul individual de munca, in timp ce, salariatul detasat presteaza activitate pentru alt angajator.

In cazul delegarii, contractul individual de munca nu se suspenda iar angajatorul are obligatia de a-i plati salariatului drepturile salariale spre deosebire de detasare, situatie in care, contractul individual de munca se suspenda iar drepturile salariale sunt platite de catre angajatorul la care salariatul a fost detasat.

Conform art. 3 alin. (1) lit. c) din HG 500/2011, unul dintre elementele registrului de evidenta a salariatilor il constituie perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea iar potrivit alin. (4) alin. (1) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Delegarea nu consituie element al registrului de evidenta a salariatilor, astfel ca, perioada in care un salariat este delegat nu se inscrie in registru.

In consecinta, daca detasati salariati in strainatate aveti obligatia sa inscrieti in ReviSal perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii. Astfel, salariatii detasati nu se inregistreaza in ReviSal de angajatorul la care sunt detasati, ci numai de catre angajatorul care ii detaseaza.Data aparitiei: 18 Octombrie 2011

Statul de salarii: cum inregistram zilele libere platite?

Conform art. 139 alin. (1) din Codul muncii , zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:

- 1 si 2 ianuarie;

- prima si a doua zi de Pasti;

- 1 mai;

- prima si a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;

- 1 decembrie;

- prima si a doua zi de Craciun;

- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Prin contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere (art. 143 din Codul muncii ). Prin urmare, zilele libere platite acordate pentru casatorie, nasterea unui copil, etc., nu au temei legal ci temei contractual.

Atat concediul de odihna cat si zilele de sarbatoare legala sau zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil reprezinta perioade de timp in care salariatul nu are obligatia de a presta munca. Insa, zilele de sarbatoare legala si zilele libere platite nu constituie perioade de odihna asa cum constituie concediul de odihna. Astfel, zilele libere platite reprezinta perioade de timp distincte de zilele de concediu de odihna.

Angajatorul stabileste rubricile statului de salarii respectand continutul minimal obligatoriu stabilit de OMEF 3512/2008. Ca urmare, in statul de salarii se poate adauga o rubrica pentru zile libere platite in baza contractului colectiv de munca aplicabil.Data aparitiei: 18 Octombrie 2011

joi, 13 octombrie 2011

Revisal. Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM

Registrul general de evidenta a salariatilor cuprinde contractele individuale de munca in desfasurare la data intrarii in vigoare a prevederilor hotararii, indiferent daca acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.
Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca.

Completarea elementului referitor la salariu se realizeaza si pentru contractele deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii.

Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza de catre angajatori cu ajutorul aplicatiei informatice distribuite gratuit de Inspectia Muncii sau cu ajutorul aplicatiilor informatice proprii ale angajatorilor.

Completarea registrului se face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator.

Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de contracte de prestari de servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

In vederea inregistrarii prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de munca, angajatorii au obligatia de a informa in scris inspectoratele teritoriale de munca despre incheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului. Informarea inspectoratului teritorial de munca se va efectua in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari de servicii.

Informarea la care s-a facut referire la pct. 10 va consta intr-o adresa intocmita de angajator, care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii; certificatul de inregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comertului; dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si data de la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

In cazul incetarii sau rezilierii contractului de prestari de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de munca acest fapt cel mai tarziu la data incetarii sau rezilierii, in vederea eliberarii unei noi parole angajatorului.

Completarea registrului general de evidenta a salariatilor prin utilizarea aplicatiei puse la dispozitie de Inspectia Muncii se face in conformitate cu instructiunile de utilizare obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de munca.

In cazul in care, pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, angajatorii folosesc aplicatii informatice proprii de gestiune a salariatilor, aceste aplicatii trebuie sa cuprinda si sa furnizeze elemente obligatorii, similar aplicatiei informatice puse la dispozitie de Inspectia Muncii.

Structura si formatul de fisier aferente registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic care trebuie transmis la inspectoratul teritorial de munca, in cazul angajatorilor care utilizeaza aplicatii informatice proprii, se pun la dispozitie de Inspectia Muncii. Specificatiile tehnice ale fisierului pot fi obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de munca.
Data aparitiei: 13 Octombrie 2011

Revisal 5.0.6

REVISAL - aspecte problematice. Ce solutii ne dau cei care au creat programul?
13 Octombrie 2011 Roxana Neagu


Cum se sterge un contract de munca introdus gresit in aplicatia Revisal, ce contine de fapt fisierul .rvs si cum s-ar putea transmite registrul de evidenta a salariatilor cu ajutorul semnaturii electronice sunt doar cateva dintre subiectele fierbinti care s-au dezbatut in cadrul workshop-ului despre Revisal, pe care AvocatNet.ro l-a organizat joi impreuna cu TeamNet, compania care a dezvoltat aplicatia. Puteti citi in acest articol aspectele esentiale discutate in cadrul evenimentului.


ASPECTE TEHNICE

- Revisalul, versiunea 5.0.6 reprezinta modalitate tehnica care permite angajatorilor sa intocmeasca si sa transmita registrul de evidenta a salariatilor in conformitate cu HG 500/2011.
- Aceasta aplicatie este o componenta a sistemului ReGES. Sistemul ReGES este unul cu o arhitectura mixta, cu mai multe componente, si anume:

1. componenta centrala, formata la randul ei din:

baza de date centrala - prelucreaza registrele de salariati si centralizeaza toate datele despre angajator, contracte si salariati;
portal (pe care va logati cu user si parola) - ofera un punct unic de acces pentru transmiterea registrului de salariati de catre angajatori.

2. componente distribuite in teritoriu, la nivelul fiecarui judet, atat hardware, cat si software, care pot functiona independent de componenta centrala;

- Sistemul ReGES contine mai multe tipuri de informatii:

Date privind angajatorii (denumire, Cod Unic de Identificare, forma juridica, forma de organizare, date de contact, etc.);
Date privind contracte salariatilor: perioada (nedeterminata, determinata), norma (intreaga, cu timp partial), data de inceput/sfarsit, starea contractului (Activ, Suspendat, Incetat);
Date privind persoane care sunt sau au fost salariati.

-toate datele introduse sau modificate la nivel judetean se vor regasi in baza de date centrala in cel mai scurt timp posibil (chiar in aceeasi zi);
- principala preocupare a acestui sistem este sa colecteze informatii corecte;
- fie online, fie la ghiseu, preluarea se face unitar.

Cum se face preluare datelor

- oamenii sunt obisnuiti sa lucreze cu modelul vechi, care prevedea un mecanism de validare on site (atunci cand faceai incarcarea se si valida), iar erorile erau afisate instant, insa, odata cu noua versiune lucrurile s-au schimbat;
- in acest nou sistem, preluarea in sistemul central se face in doua etape, si anume:

se accepta fisierul spre procesare (atentie! Bifarea acestei etape nu reprezinta o confirmare a primirii datelor);
procesarea propriu-zisa (care se face "in spatele sistemului", nu este disponibila/vizibila utilizatorului).

-in general, procesarea datelor ar trebui sa dureze maxim 3 minute, daca dureaza mai mult inseamna ca este o problema si trebuie sa solicitati clarificarea situatiei la Inspectia Muncii (la finalul acestui articol gasiti modalitatea cea mai eficienta de contact). Atentie! Durata procesarii depinde si de cat de aglomerat este sistemul caci, daca sunt mai multe cereri in acelasi timp, datele sunt puse intr-o coada de asteptare si abia apoi prelucrate. Spre exemplu, in intervalul orar sunt 12-14 sunt aprox. 20.000 de firme care trimit simultan Revisalul.
-criteriile de performanta au impus o arhitectura complet diferita a Revisalului fata de versiunea anterioara;
-diferenta esentiala fata de versiunea veche: acum se depune tot registrul , ceea ce inseamna ca volumul de informatii care trebuie transmis este mult mai mare.

Ce instrumente folosesc inspectorii de munca la controale

- instrumentele de control ale Revisalului constau in anumite rapoarte de uz intern pentru Inspectia muncii care servesc la controale. Cele mai utilizate rapoarte sunt:

raport activitate angajator (tot ce a depus un angajator);
raport activitate salariat (lista cu toate contactele active si incetate pentru fiecare salariat in sistemul ReGES).

-Atentie! doar inspectorii au acces la aceste rapoarte.

Ce inseamna de fapt un fisier .rvs

- .rvs - este un fisier .xml comprimat si codificat. Fisierul .rvs generat contine registrul integral din momentul generarii, respectiv toti salariatii si contractele acestora. Astfel, cu ocazia fiecarei transmiteri a registrului conform cu HG 500/2011 se vor transmite toti salariatii sin contractele in stare curenta, care include toate modificarile pana in acel moment
- Angajatorii care folosesc aplicatii non-REVISAL trebuie sa genereze fisiere de tip “.rvs” folosind optiunea „Validare Registru Non-Revisal” din aplicatia REVISAL 5.0.6.

Ce date NU se preiau in noul Revisal din versiunea veche a programului

Important! Noua versiune a Revisal nu importa din vechea baza de date contractele incetate sau pe cele active, care sunt incheiate pe perioada determinata, avand data de sfarsit anterioara datei la care se efectueaza importul (sistemul le considera contracte incetate pentru ca ele nu au fost prelungite).

-de asemenea, salariatii cu doua contracte de munca in vechea versiune a Revisal sunt preluati in noua versiune a registrului cu un singur contract.

- in cazul in care importati angajatori cu foarte multe contracte de munca, iar preluarea acestora nu se poate face in timpul de care dispuneti, versiunea noua Revisal va ofera posibilitatea de a intrerupe (temporar) activitatea din fereastra de preluare prin butonul “Suspenda preluare” (il accesati, iar aplicatia se va inchide, salvandu-se preluarile care s-au efectuat pana in acel moment). La reluarea activitatii, cand re-deschideti aplicatia, aveti optiunea „Continua Preluare”. Cu ajutorul acesteia, aplicatia incepe preluarea datelor de unde a ramas in sesiunea de lucru precedenta.

Atentie! Accesarea butonului „Renunta” duce la nepreluarea salariatului respectiv.

- versiunea noua a Revisal este dezvoltata de compania TeamNet, iar aplicatia de generare a parolelor e facuta intern de inspectia muncii.

ASPECTE PRACTICE

-Revisalul trebuie sa fie o imagine fidela a inscrisurilor, aceleasi date din actele scrise trebuie sa fie prezente si in program. In cazul unui control, inspectorul de la ITM va confrunta inregistrarile din Revisal cu actele scrise, iar informatiile trebuie sa corespunda.
- Revisalul NU trebuie confundat cu cartea de munca si nici cu statul de plata.
-pana nu apare codul de incarcare fara erori nu putem fi siguri ca datele transmise sunt corecte pentru ca fisierul transmis nu s-a procesat inca.
-daca se incarca aceleasi fisiere pe portal de mai multe ori, inregistrarea nu se dubleaza daca nu se modifica datele angajatorului (practic, acelasi fisier poate fi incarcat in sistem o singura data). Dublarea poate sa apara cand se depune Revisalul la ghiseu pentru ca intervine factorul uman (functionarul are posibilitatea de a alege din anumite campuri si exista posibilitatea sa nu faca alegerea potrivita).
- angajatul nu are posibilitatea sa verifice ce a declarat angajatorul la ITM decat daca merge la ITM sa solicite aceste informatii.
- daca depuneti Revisalul la ghiseu, inspectorul care preia fisierul .rvs nu are obligatia sa il deschida.
- o buna practica este urmatoarea: dupa ce faceti o modificare in CIM-ul unui angajat, trebuie sa o operati imediat.

INTREBARI SI RASPUNSURI

Cum se poate sterge un contract de munca introdus gresit?
Sistemul nu are functia de stergere pentru a se evita abuzurile sau fraudele. In plus, stergerea nu e operatiune accepatata sau recunoscuta de Codul Muncii. Operatiunea de stergere se poate face numai printr-o adresa catre Inspectia muncii in care sa se prezinte situatia (ce contract trebuie sters, din ce motiv).

Atunci cand accesam un salariat, de ce nu putem vedea mai multe amanunte despre acel angajat?
Continutul poate fi extins in viitor, insa informatiile disponibile acum reprezinta un nivel optim. Daca va fi nevoie, s-ar putea extinde. Informatiile disponibile in acest moment sunt cele agreate cu reprezentantii inspectiei muncii si sunt suficiente pentru verificari.

Ce diferenta exista intre data operarii modificarii si data consemnarii?
Data operarii este atunci cand completati efectiv registrul, iar data consemnarii reprezinta data de la care intra in vigoare modificarile operate, momentul din care ele produc efecte juridice.

Se va putea depune Revisalul cu ajutorul semnaturii electronica?
Da, dar numai pe e-mail, insa tot va fi necesar sa obtineti user si parola de la ITM pentru ca numai prin e-mail nu se poate face validarea datelor.

In Revisalul vechi, intreprinderea individuala se incarca ca pfa, insa Revisalul nou nu permite acest lucru pentru ca sistemul da eroare. Ce e de facut?
Trebuie sa mergeti la ghiseul ITM unde se va face rearanja starea firmei (aceeasi solutie se poate aplica si pentru alte forme de organizare a afacerii).

Cum soliciti suport din partea ITM sau TeamNet?
Cea mai eficienta cale de a solicita ajutor este printr-un e-mail trimis catre suportregistru@inspectiamuncii.ro, in care sa oferiti informatii cat mai exacte si amanuntite astfel incat specialistii IT sa poata identifica si rezolva problema. Exista si un numar de telefon ( 031 860 1901), insa fiind vorba de un numar de centrala, legatura cu un specialist care va poate ajuta se stabileste mai greu.Atentie! In 90 de zile calculate incepand cu 1 august, toate depunerile trebuie facute pe portalul corespunzator noii versiuni a Revisal (conforma cu HG 500/2011). Dupa aceasta data, portalul de acces pentru versiunea Revisal veche (conforma cu HG 161/2006) nu va mai putea fi accesat! Cele doua portaluri de acces pot fi accesate de pe site-ul https://reges.inspectiamuncii.ro/.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26392/REVISAL-aspecte-problematice-Ce-solutii-ne-dau-cei-care-au-creat-programul.html#ixzz1aglKXHfK

vineri, 7 octombrie 2011

Este obligatoriu sa suspendam Contractul de Munca unui angajat care lipseste nemotivat?

Intrebare: Societatea noastra nu a stabilit prin CIM" target="_blank" class="contextual_links">CIM, CCM sau Regulament intern sa se suspende CIM" target="_blank" class="contextual_links">CIM in cazul in care un salariat a absentat nemotivat. In acest caz, este obligatoriu sa ii suspendam contractul individual de munca si sa facem inregistrarea in Revisal, sau il trecem doar nemotivat in pontaj fara a i se suspenda CIM" target="_blank" class="contextual_links">CIM si a face aceasta inregistrare in Revisal?

Raspuns: Conform art. 51 alin. (2) din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Chiar daca prin niciunul dintre aceste acte nu au fost stabilite conditiile suspendarii CIM" target="_blank" class="contextual_links">CIM, in toate cazurile in care salariatul absenteaza nemotivat, contractul individual de munca se suspenda. Aceasta intrucat in cazul absentelor nemotivate - daca sunt nemotivate - salariatul nu presteaza activitate iar angajatorul nu ii plateste drepturile salariale.

Cu privire la prevederile art. 51 alin. (2) din Codul muncii, doctrina (Ion Traian Stefanescu, Tratat de dreptul muncii, editia 2007 si Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii, editia 2009) a statuat ca textul art. 51 alin. (2) din Codul muncii este partial eronat si contradictoriu. In cazul absentelor nemotivate, contractul individual de munca nu poate fi suspendat asa cum precizeaza textul legal ci se suspenda intotdeauna.

De altfel, in Specificatiile Tehnice privind intocmirea si transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariailor explicatia data termenului de suspendare este - suspendarea contractului individual de munca ce are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale se inregistreaza in registru de evidenta a salariatilor in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii.

In consecinta, in perioada in care salariatul absenteaza nemotivat, contractul individual de munca este suspendat, iar perioada de suspendare se inscrie in registrul de evidenta al salariatilor chiar daca angajatorul nu a stabilit prin regulamentul intern, CIM" target="_blank" class="contextual_links">CIM sau CCM, condiiile suspendarii

Lista infractiunilor in domeniul Securitatii in Munca

Potrivit legislatiei in vigoare, sunt infractiuni si se transmit parchetului pentru inceperea urmaririi penale, urmatoarele fapte constatate de inspectorii de munca:

In domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:

ART. 37

(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebite, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.
(3) Fapta prevazuta la alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevazuta la alin. (2) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.
ART. 38
(1) Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a produs consecinte deosebite, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.
(3) Daca nerespectarea consta in repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.
(4) Faptele prevazute la alin. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevazuta la alin. (2) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

Ordin Ministerul Muncii: valoarea Tichetelor de Masa si a Tichetelor de Cresa

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 697/01.10.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 2.205/2011 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2011.

Pentru semestrul II al anului 2011, incepand cu luna octombrie a.c., valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9 lei.

De asemenea, incepand cu luna octombrie a.c., valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 370 lei.

Nivelul sumei a fost stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006.

Suma a fost indexata prin Ordinul ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 2.204/2011 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 697/01.10.2011.

Concluzia este ca atat valoarea tichetelor de cresa cat si cuantumul unui tichet de masa nu se vor majora in urmatoarele 6 luni.


Data aparitiei: 03 Octombrie 2011

eNews Legislatia Muncii Alte Newslettere Gratuite Din ultimul newsletter: Important: De la 1 mai Fisa Postului va deveni ... Arhiva eNews.Legis

n atentia angajatorilor noi precum si a celor carora nu le functioneaza conturile/parolele pentru transmiterile/depunerile online ale Registrului electronic pe sistemul nou HG 500/2011!

Amintim angajatorilor care au contracte individuale in desfasurare la data de 01.08.2011 precum ca au obligatia transmiterii registrului electronic conform HG nr.500/2011 pana la data de 01.11.2011.

Va informam ca pentru obtinerea unui cont nou functional, sunteti obligati sa efectuati prima depunere a Revisalului la ghiseele ITM.

In urma depunerii, veti obtine un cod de incarcare de forma "20110930_37_0_28494141_653083537". Cu acest cod de incarcare, copia dupa cui/cif/cnp angajator si cererea de eliberare cont nou va veti prezenta la ghiseul ITM pentru eliberarea conturilor/parolelor.

Mentionam ca in momentul generarii conturilor/parolelor, nu se mai transmite un mail de activare, astfel contul trebuie sa fie functional instant dupa eliberarea parolei la ITM.

Angajatorii care au detinut conturi /parole functionale pe sistemul vechi (HG161/2006) si sunt functionale pe sistemul nou (HG 500/2011), nu vor solicita alte conturi/parole.

Model adresa de inaintare registru

Model imputernicire-eliberare parola online

Informatii privind registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic - Teamnet: tel: 0213116629, 0213116637; e-mail: suportregistru@inspectiamuncii.ro.

Sursa: ITM


Data aparitiei: 03 Octombrie 2011

Reguli revisa vers 5.0.6

1. Aplicatia Revisal 5.0.6 exporta fisiere in format RVS. Acestea trebuie depuse pe linkul corespunzator noului sistem aflat la adresa: https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre

2. Versiunile anterioare de Revisal exporta fisiere in format XML. Acestea pot fi in continuare depuse (conform HG500/2011 timp de 90 de zile incepand cu 1 august 2011) la adresa: https://reges.inspectiamuncii.ro:4443/pls/apex/f?p=99

3. Angajatorii care folosesc aplicatii non-Revisal trebuie sa genereze fisiere de tip .rvs folosind optiunea "Validare Registru Non-Revisal"din aplicatia Revisal 5.0.6.

4. Vizualizarea datelor depuse on-line de catre angajatori se efectueaza acceasand meniul "Raport Preluari" si dand click pe codul de incarcare aferent incarcarii. In fereastra pop-up care se deschide se pot vizualiza datele angajatilor si contractelor aferente fiecarei depuneri.

5. Mesajul de eroare "ORA-2011: Formatul Fisierului este Invalid. ORA-2041: Fisierul trebuie sa contina cel putin un salariat si un contract." din momentul incarcarii fisierului .rvs pe on-line semnifica faptul ca operatorul incearca sa incarce un fisier de tip .rvs pe linkul corespunzator vechiului sistem.

6. Mesajul de eroare "Date angajator modificate. Va rugam sa va prezentati la ghiseu" din momentul incarcarii fisierului .rvs pe on-line semnifica faptul ca operatorul a modificat datele angajatorului sau ca datele angajatorului din Revisalul vechi nu corespund cu datele angajatorului preluate in noua baza de date. In acest caz depunerea trebuie efectuata la ghiseu pentru actualizarea datelor angajatorului pe server. In situatia mentionata mai sus nu este necesara eliberarea unei noi parole.

7. Intrebarile de natura juridica (de ex. termene de depunere, sporuri, modul de interpretare a unor articole din HG500 sau codul muncii, intrebari referitoare la concedii fara plata, autorizatii de munca, calificarea persoanelor desemnate sa intocmeasca registrul, etc.) NU trebuie adresate catre informatica !!!

Suportul pentru aplicatia REVISAL este asigurat de firma TEAMNET la tel: 0318-601901, 0213-116629, 0213-116637

Se poate utiliza si adresa de email: suportregistru@inspectiamuncii.roData aparitiei: 03 Octombrie 2011