luni, 26 martie 2012

Drept prevazut de lege pentru al treisprezecelea salariu

Intrebare:
O salariata a lucrat 5 luni in anul 2011, dupa care s-a pensionat anticipat. In ianuarie 2012 a fost aprobat sa i se acorde al treisprezecelea salariu. Persoana mai are acest drept conform Codului Muncii? Compania mai este obligata sa ii plateasca acest salariu? Cum se procedeaza pentru calculul introdus in programul de salarii, dar in cazul declaratiei 112?

Raspuns:
Conform art. 40 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, una dintre obligatiile angajatorului este de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.

In cazul angajatorilor din domeniul privat, dreptul la al 13-lea salariu nu este un drept reglementat de lege, asa incat el va fi acordat in conditiile stabilite de contractul colectiv de munca aplicabil si de contractul individual de munca.

In situatia in care angajatorul a hotarat sa acorde al 13-lea salariu in functie de activitatea desfasurata in anul anterior, apreciem ca aceasta suma de bani va fi acordata si salariatilor care nu au desfasurat activitate pe intreaga perioada a anului. Acesti salariati pot beneficia de al 13-lea salariu corespunzator perioadei de timp in care a prestat activitate.

Mentionam ca modalitatea de acordare, in lipsa unei prevederi legale care sa stabileasca un astfel de drept al salariatilor, este cea stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca sau in hotararea angajatorului.

In conformitate cu prevederile pct. 111 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru aceste drepturi de natura salariala acordate de angajator salariatei ulterior incetarii raporturilor de munca, impozitul pe venitul din salarii se determina ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Modalitatea de operare a acestor venituri in programul de salarii se va stabili impreuna cu furnizorul acestuia.

In ceea ce priveste declaratia 112, consideram ca salariata se va raporta la Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor, care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu - nu este salariat.

Astfel, in Anexa nr.1.2 Anexa asigurat la Tip asigurat din punct de vedere contract de munca se va selecta 3 - Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor, care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu - nu este salariat.Data aparitiei: 23 Martie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu