luni, 9 iulie 2012

Ce conditii reglementeaza acordarea concediului de odihna

Art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul muncii republicat consfinteste dreptul la concediul de odihna drept un drept fundamental acordat salariatului, dobandit la incheierea contractului individual de munca. Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata in anul de acordare. Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. in cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Termenul de 15 zile a fost initial modifict prin O.G. nr. 40/2010 si preluat in forma republicata a Codului muncii in cadrul art. 148 alin. (5) din Codul muncii republicat. In temeiul art. 145 alin. (2) din Codul muncii republicat"durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile, si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic". Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin Contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva (salariu de merit, indemnizatia de conducere, sporul de vechime s.a.), prevazute in contractul individual de munca. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale (salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. in acest sens, fostul art. 145 din Codul muncii nu a fost modificat incepand cu 1 mai 2011, primind doar o noua numerotare urmare republicarii Codului muncii, art. 150. Etapele care trebuie parcurse in vederea calculului indemnizatiei de concediu de odihna sunt urmatoarele: 1. se va calcula media zilnica a drepturilor cu caracter permanent mai sus mentionate (conform art. 150 alin. (1) din Codul muncii republicat), din ultimele 3 luni anterioare celei in care se efectueaza concediul. 2. media zilnica astfel calculata se inmulteste cu numarul de zile de concediu. 3. se va compara cuantumul indemnizatiei astfel determinate cu salariul de baza, indemnizatiile si sporurile permanente cuvenite pentru perioada concediului, potrivit contractului de munca. Valoarea indemnizatiei acordate va fi cea mai favorabila dintre cele comparate. Tratamentul fiscal al indemnizatiei de concediu de odihna este precizat prin pct. 68 lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea art. 55 din Codul fiscal, precum si prin pct. 114 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 57 din Codul fiscal. "Indemnizatiile aferente concediilor de odihna se defalcheaza pe lunile la care se refera si se impun cumulat cu veniturile realizate in aceste luni." In aceste conditii, indemnizatiile de concediu de odihna incasate in avans vor fi cuprinse in baza de calcul pentru luna la care se refera si se vor cumula cu celelalte drepturi primite in lunile respective. In situatia in care concediul de odihna se intinde pe doua sau 3 luni, angajatorul are obligatia sa intocmeasca state separate de salarii pentru fiecare luna si sa determine baza de calcul a impozitului pe salarii separat pe fiecare luna, acordand deduceri personale pentru fiecare luna in limita venitului. In situatia in care, in cursul unei luni, se efectueaza plati de venituri, cum sunt sumele acordate pentru concediul de odihna neefectuat, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, prin aplicarea cotei asupra acestor plati diminuate cu contributiile obligatorii. La data ultimei plati a drepturilor salariale aferente unei luni, impozitul se calculeaza acordand deducerile personale, asupra veniturilor totale din luna respectiva, prin cumularea drepturilor salariale respective cu toate platile efectuate. Impozitul de retinut la aceasta data reprezinta diferenta dintre impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma impozitelor retinute la platile intermediare. Data aparitiei: 06 Iulie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu