joi, 27 septembrie 2012

Care sunt criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale?

Persoanele incadrate in locuri de munca in conditii speciale sunt angajatii care isi desfasoara activitatea pe parcursul programului normal de lucru din luna respectiva numai in locuri de munca in conditii speciale. Incadrarea persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se va realiza daca sunt indeplinite toate criteriile de mai jos: 1. incadrarea locurilor de munca in grupa I de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001; 2. desfasurarea activitatii in conditii speciale pe durata programulului normal de lucru din luna respectiva numai in locurile de munca definite locuri de munca in conditii speciale; 3. existenta la locurile de munca in conditii speciale a unor factori de risc care nu pot fi inlaturati, in conditiile in care s-au luat masurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, in conformitate cu legislatia de securitate si sanatate in munca in vigoare; 4. efecte asupra persoanelor din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, datorate in exclusivitate unor cauze profesionale si inregistrate pe perioada ultimilor 15 ani; 5. efecte asupra capacitatii de munca si starii de sanatate, evaluate in baza datelor medicale inregistrate la nivelul cabinetelor medicale de intreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacitatii de munca, pe perioada ultimilor 15 ani.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu