joi, 20 septembrie 2012

Plata contributiilor sociale in cazul administratorilor din Norvegia

Problema: La un S.A persoana juridica romana cu 3 administratori, 2 administratori persoane fizice nerezidente (norvegia ) si o persoana fizica rezidenta, se stabileste plata unei indemnizatii de conducere o singura data pentru anul 2012, pentru cei 2 administratori persoane fizice nerezidente. Se mentioneaza ca cei 2 administratori vin in Romania o singura data pe an 2 zile la AGA si au certificat de rezidenta fiscala din Norvegia. Care sunt impozitele si contributiile pe care trebuie sa le plateasca S.A-ul persoana juridica romana pentru plata acestei indemnizatii? Solutia specialistului: Pct. 121 din Titlul III al Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca, in cazul in care un angajat care obtine venituri din salarii la functia de baza se muta in cursul unei luni la un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare sursa de venit (loc de realizare a venitului). Deducerea personala se acorda numai de primul angajator, in limita veniturilor realizate in luna respectiva, pana la data lichidarii. Daca reangajarea are loc in aceeasi luna cu lichidarea, la stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar aferent veniturilor realizate in aceasta luna de la angajatorul urmator nu se va lua in calcul deducerea personala. Astfel, in situaţia in care angajatul obţine venituri din salarii la funcţia de baza, la stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului aferent veniturilor realizate in luna august 2011, noul angajator nu va lua in calcul deducerea personala. Suspendarea activitatii salariale Potrivit art. 52 din Codul muncii republicat, angajatorul are posibilitatea sa suspende contractul individual de munca din initiativa angajatorului numai in urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile; b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; d) pe durata detasarii; e)pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor. La indemana angajatorului pentru diminuarea costurilor salariale fara recurgerea la concediere din initiativa sa este masura suspendarii temporare a contratului de munca in temeiul art. 52 lit. c) corelat cu art. 53 din Codul muncii republicat Motivele economice, tehnologice, structurale sau similare care determina intreruperea temporara a activitatii ofera posibilitatea ca salariatii sa beneficieze de o indemnizatie platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. Astfel, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii. Fac totusi exceptie, In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta beneficiaza de o asemenea indemnizatie, platita din fondul de salarii sub forma a ceea ce este denumit simbolic indemnizatie pentru “somaj tehnic”. Salariatii aflandu-se la dispozitia angajatorului, acesta are oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii. In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea este intrerupta, salariatii primesc 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp raman la dispozitia angajatorului. Prin negocieri la nivelul unitatii trebuie stabilit modul concret de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii. Astfel, decizia poate viza prezenta salariatilor in incinta unitatii in asteptarea reluarii activitatii sau ramanerea la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de angajator. Numai cu acordul sindicatului, in cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, pentru cel mult 15 zile la nivelul unui an, salariatii avand obligativitatea reluarii ei, angajatorul poate dispune intrarea pe aceasta perioada a salariatilor in concediu fara plata. Suspendarea temporara a activitatii presupune declararea suspendarii activitatii la Administratia financiara, apoi la Registrul comertului si nu se justifica pentru un interval scurt, mai mic de 1 an fiscal. Procedura este complexa din punct de vedere al formalitatilor care trebuie indeplinite si nu usureaza angajatorul in ceea ce priveste contributiile pe care trebuie sa le suporte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu