luni, 17 decembrie 2012

Caracterul unilateral. Delegarea poate fi decisa doar de angajator. Model decizie

Dupa cum am vazut, o modificare a contractului de munca, fie ea si temporara, presupune in principiu acordul ambelor parti. Delegarea insa se poate dispune unilateral de catre angajator. Ori de cate ori apare drept necesar sub aspectul intereselor unitatii, angajatorul poate dis pune deplasarea unui salariat de la locul de munca la o alta locatie in vederea indepli nirii unor sarcini de serviciu. Delegarea presupune deci exercitarea atributiilor de serviciu in afara locului muncii. Beneficiarul prestatiilor salariatului delegat este patronul acestuia, iar deplasarea se produce, evident, in interesul lui. Angajatorul emite ordinul de deplasare, fara a fi necesara o justificare tehnica sau economica a masurii astfel dispuse. Deplasarea se va efectua in mod obligatoriu de catre salariatul notificat cu o decizie de delegare. Va prezentam in continuare modelul unei decizii de delegare: Decizia Nr. 34/2 octombrie 2012 avand in vedere Referatul nr. 71/2011 din data de 18 septembrie 2012 in scopul asigurarii functionarii echipamentului de protectie UL 12 instalat la beneficiarul S.C. Construct S.A.; In temeiul dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. a) - c) din Codul muncii; dl Cornel Stancu, Director al S.C. Sistem. S.R.L. Decide: Art. 1. - Incepand cu data de 5 octombrie 2012 dl Marin Mihai, avand functia de inginer instalatii in cadrul serviciului de depanare, se delega pe acelasi post in cadrul S.C. Construct S.A., unde isi va exercita temporar sarcinile corespunzatoare atributiilor de serviciu, in afara locului sau obisnuit de munca. Art. 2. Pe perioada delegarii, dl Marin Mihai va beneficia de acelasi salariu, precum si de urmatoarele drepturi acordate in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca incheiat la nivel de ramura de constructii-montaj: indemnizatia zilnica de delegare acordata pe perioada delegarii, pentru compensarea cheltuielilor personale; decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea salariatul; decontarea cheltuielilor de transport dus-intors; decontarea cheltuielilor de cazare efectuate. Art. 3. - Prezenta decizie are caracter temporar, delegarea fiind dispusa pentru perioada: 5 octombrie 2012 - 23 octombrie 2012. Art. 4. - In drept, prezenta decizie se intemeiaza pe art. 40 alin. (1) lit. a) - c), coroborate cu art. 42 - 43 din Codul muncii. Art. 5. Decizia de delegare poate fi contestata la Tribunalul Municipiului Bucuresti - Sectia a VIII a - Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Art. 6. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicarii. Director al S.C. Sistem S.R.L., Ing. Cornel Stancu Subsecvent deciziei de delegare se emite Ordinul de deplasare intocmit, pe care il ana lizam in cadrul temei privitoare la Cheltuielile de deplasare. Salariatul nu poate refuza delegarea. Chiar si daca este contestata la tribunal, decizia este executorie din momentul comunicarii, asadar salariatul este obligat sa o duca la indeplinire. Refuzul ducerii la indeplinire a unei astfel de decizii constituie abatere disciplinara, putand atrage, in functie de toate circumstantele cauzei, aplicarea unei sanctiuni disciplinare mergand chiar pana la concediere. intr-adevar, prin semnarea contractului individual de munca se considera ca salariatul si-a dat implicit acordul de a fi trimis in delegare, in cazul in care o asemenea masura apare ca necesara pe parcursul executarii sarcinilor de serviciu. In cazul in care, prin natura muncii desfasurate, salariatul urmeaza sa fie trimis frecvent in deplasare, este recomandabila inserarea in contractul de munca a unei clauze de mobilitate. Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura vor fi specificate in contractul individual de munca. In felul acesta, angajatorul se pune la adapost de posibilitatea ca salariatul sa invoce abuzul de drept - in conditiile unor ordine de deplasare repetate. Clauza de mobilitate este o clauza speciala, reglementata de art. 25 din Codul muncii, la indemana partilor care stabilesc, chiar de la negocierea contractului de munca, un loc de munca variabil, in functie de interesele curente ale unitatii. Exemplu Un agent de marketing, prin specificul muncii, poate fi trimis la diferite locatii pentru a promova produsele firmei. Pentru acest motiv s-a negociat o clauza de mobilitate, care da libertate angajatorului sa dispuna oricand deplasarea salariatului sau la punctele de interes pentru firma. in schimb, salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura, care compenseaza lipsa de stabilitate a locului de munca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu