luni, 3 decembrie 2012

Rezolutia de pe cererea de concediu de odihna

Intrebare: Daca un angajat solicita efectuare unui numar de 6 zile de CO dar din cota de CO aferenta anului in curs mai are de efectuat doar patru zile, va rog sa ne precizati daca pentru restul de doua zile, angajatorul poate sa aiba initiativa acordarii a doua zile de concediu fara plata, facand o astfel de notatie pe cererea de Co initiala. Raspuns: Potrivit art. 148 din Codul muncii efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. Iar in cadrul perioadelor de concediu astfel stabilite stabilite salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. Astfel, in lipsa unor conditii de forma stabilite de lege privind cererea de efectuare a concediului de odihna si privind aprobarea/respingerea acesteia apreciem ca este important sa existe posibilitatea inregistrarii datei cand aceasta a fost formulata precum si posibilitatea inregistrarii rezolutiei (aprobare/respingere) cu privire la aceasta si data acesteia. Cu privire la concediul fara plata acesta se acorda numai la cererea salariatului. Astfel, in baza art. 153 din Codul muncii , pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. Concediul fara plata se acorda de catre angajator salariatului, in baza acordului de vointa al partilor. Odata dat acordul angajatorului pe cererea de solicitare a salariatului, contractul de munca se suspenda in temeiul art. 54 din Codul muncii republicat. Astfel, acordarea concediului fara plata este rezultatul conventiei partilor, salariat si angajator. Salariatul formuleaza cererea de concediu fara plata iar aprobarea angajatorului constituie acceptarea ofertei salariatului. Asadar, concediul fara plata se acorda la cererea salariatului. In concluzie, solicitati salariatului intocmirea unei cereri de concediu fara plata pentru cele doua zile iar rezolutia pe cerera de concediu de odihna pentru 6 zile va fi aprobat 4 zile. O alta varianta ar fi acordarea concediului de odihna in avans pentru anul 2013, situatie in care rezolutia este: aprobat 4 zile pentru CO aferent anului 2012 si 2 zile aferent anului 2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu