marți, 18 decembrie 2012

Drepturi de autor in cazul activitatii prestata in alt stat membru UE

Intrebare: O companie are colaboratori in afara tarii (Franta, Germania, tari din UE), care obtin venituri din Romania, pe baza de contract de cesiune drept autor. Pentru aceste persoane, ce contributii obligatorii trebuie calculate, retinute si virate catre bugetul de stat? Raspuns: Conform art. 29621 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. Asadar, pentru veniturile obtinute din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, contributiile sociale se datoreaza in Romania cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. Instrumentule juridice internationale la care Romania este parte pot fi acordurile si conventiile incheiate in domeniul securitatii sociale. In cazul statelor membre UE se aplica prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, modificat prin Regulamentul (CE) 988/2009. Regula stabilita de Regulamentul (CE) 883/2004 este aceea ca persoana care desfasoara o activitate independenta intr-un stat membru se supune legislatiei din statul membru respectiv. In speta dumneavoastra, activitatea este prestata in alte state membre UE. Prin urmare, regula este: contributiile sociale se datoreaza in aceste state in care se presteaza activitatea. Prin exceptie de la aceasta regula: - persoana care desfasoara in mod obisnuit o activitate independenta intr-un stat membru si care se deplaseaza in alt stat membru pentru a desfasura o activitate similara continua sa fie supusa legislatiei primului stat membru, cu conditia ca durata previzibila a activitatii sa nu depaseasca douazeci si patru de luni. - persoana care desfasoara in mod obisnuit o activitate independenta in doua sau mai multe state membre se supune: (a) legislatiei statului membru de resedinta, in cazul in care exercita o parte substantiala a activitatii sale in statul membru respectiv sau (b) legislatiei statului membru in care este situat centrul de interes al activitatilor sale, in cazul in care nu isi are resedinta intr-unul din statele membre in care desfasoara o parte substantiala a activitatii sale. Pentru atestarea legislatiei aplicabile in domeniul securitatii sociale institutiile competente din statele membre emit documentul portabil A1. Documentul portabil A1 emis de o institutie competenta dintr-un stat membru atesta faptul ca pe perioada inscrisa in formular, legislatia de securitate sociala aplicabila titularului este legislatia in vigoare pe care o aplica acea institutie. In consecinta, persoanele fizice trebuie sa se adreseze institutiei competente din statul de resedinta pentru stabilirea legislatiei aplicabile. Daca persoanele fizice carora le virati venituri din drepturi de autor nu prezinta un document portabil A1 care sa ateste ca legislatia aplicabila este legislatia altui stat, contributiile sociale se datoreaza in statul in care se presteaza activitatea. Prin urmare, daca nu v-a fost prezentat documentul portabil A1 trebuie sa verificati legislatia statului pe teritoriul caruia se presteaza activitatea pentru a stabili ce obligatii aveti cu privire la contributiile sociale datorate pentru activitatile prestate statul respectiv (de exemplu, obligatia de a va inregistra in statul respectiv ca platitor de taxe si impozite).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu