luni, 3 decembrie 2012

Model preaviz pentru concedierea colectiva

In ce priveste selectarea salariatilor si preavizarea concedierilor colective, odata epuizate etapele care privesc consultarea cu sindicatul si notificarea Inspectoratului teritorial de munca si a Agentiei de ocupare a fortei de munca, se pune problema nominalizarii persoanelor care vor fi afectate de concedierea colectiva respectiva. Se vor aplica criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca. Aceste criterii se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta. Asadar: - mai intai se stabilesc, in urma procedurii de informare si consultare a salariatilor, posturile care urmeaza sa fie reduse; - in cazul in care se reduc numai o parte dintre posturile de acelasi fel, salariatii sunt selectati in functie de rezultatele obtinute la evaluarea periodica realizata de catre angajator, sau cu prilejul unei evaluari ad hoc; - daca dupa aplicarea acestor criterii profesionale, mai multi salariati se gasesc in situatii identice, se vor aplica criteriile sociale prevazute in legi speciale sau in contractele colective de munca. in cazul in care masura concedierii afecteaza un salariat care a urmat o forma de calificare sau perfectionare profesionala si a incheiat cu unitatea un act aditional de formare profesionala, prin care se obliga sa presteze activitate pentru perioada de timp, trebuie sa avem in vedere ca nu se vor putea pretinde despagubiri. Concedierea intervine pentru un motiv neimputabil salariatului, deci nu i se va putea pretinde restituirea cheltuielilor cu formarea sa profesionala. Salariatilor li se va preaviza individual concedierea si abia dupa terminarea termenului de preaviz se vor putea emite deciziile de concediere. Termenul de preaviz este de 20 de zile lucratoare, potrivit art. 75 alin. (1) din Codul muncii, astfel cum a fost modificat prin legea nr. 40/2011. In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa le afecteze salariul si celelalte drepturi, daca se prevede astfel in contractul colectiv de munca aplicabil. Iata modelul preavizului folosit in cazul unei concedieri colective: Preaviz concediere colectiva Preaviz nr. .............. din data de............... Avand in vedere Raportul/Referatul nr. ..... / ................., cu privire la.........., in temeiul dispozitiilor art. 75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, si potrivit prevederilor Regulamentului intern al ............; Presedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul ..........................................................., numit prin..................................... nr. .../ ....... a ...........................; DECIDE: Art. 1. - Incepand cu data de ............, D-nei/lui ......, avand functia de ..........................in cadrul ............ i se acorda un preaviz de ........ zile, in perioada.........-........... . In perioada preavizului, salariatului/ei i se acorda dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Art. 2. - (1) La implinirea termenului de preaviz, urmeaza sa fie emisa decizie de concediere a salariatului/ei, incetarea contractului individual de munca inregistrat cu nr. ......./................, fiind din initiativa angajatorului, pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective. (2) Motivele de fapt al concedierii colective sunt urmatoarele: ..................... . (3) Criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere sunt urmatoarele: .................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................... (4) Criteriile stabilite la alin. (2) au fost aplicate dupa departajarea salariatilor ca urmare a evaluarii realizarii obiectivelor de performanta. (5) Potrivit dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, in perioada ......................... au avut loc consultari, pentru a permite sindicatului/reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri si au fost furnizate toate informatiile relevante, prin Notificarea si convocarea inregistrata cu nr. ..... /....., anexata in copie la prezenta Notificare. (6) In temeiul dispozitiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modifi carile ulterioare, s-au transmis notificarile inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca si sindicatului sau reprezentantilor salariatilor. Art. 3. - Motivul de drept al concedierii colective il constituie art. 75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Art. 4. - (1) Compartimentele Resurse Umane si Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile preavizului. (2) Prezentul preaviz isi produce efectele de la data comunicarii sale. Reprezentanti legali angajator .............................................. Data comunicarii: ......................... Semnatura de luare la cunostinta a salariatului: ............................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu