vineri, 21 decembrie 2012

Echipamentul de munca si de protectie se asigura de angajator

Intrebare: Pentru echipamentele de lucru sau de protectie acordate de catre societate angajatilor sai, exista vreo prevedere legala care obliga firma ca partial acestea sa fie platite de catre angajati. Poate firma sa suporte integral valoarea acestora? Exista restrictii de timp la care acestea pot fi acordate? Raspuns: Conform art. 13 din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, a) q) r) s) in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii: - sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor; - sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; - sa asigure echipamente individuale de protectie; - sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie. Asadar, angajatorul are obligatia sa asigure, evident pe cheltuiala sa, salariatilor atat echipamentul de munca cat si echipamentul de protectie. Totodata, conform art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, pentru a garanta ca cerintele de securitate si de sanatate sunt respectate si orice deteriorari sunt depistate si remediate la timp, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentele de munca, care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorari susceptibile de a fi la originea unor situatii periculoase, sa faca obiectul: a) unor verificari periodice si, daca este cazul, unor incercari periodice efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale; b) unor verificari speciale, efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale, de fiecare data cand s-au produs evenimente exceptionale susceptibile sa aiba consecinte daunatoare asupra securitatii echipamentului de munca, cum ar fi modificari ale procesului de munca, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu