marți, 8 ianuarie 2013

Noi aparitii legislative in domeniul legislatiei muncii

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.5. nr.6 si nr.7 din 4 ianuarie 2013 au fost publicate o serie de acte normative si decizii ale Curtii Constitutionale de interes pentru domeniul dreptului muncii si securitatii sociale. Monitorul Oficial nr. 7 - Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1 din 4 ianuarie 2013 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. - Legea nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. - Decizia Curtii Constitutionale nr. 893 din 25 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Monitorul Oficial nr. 6 Decizia Curtii Constitutionale nr. 958 din 20 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. Monitorul Oficial nr. 5 - Decizia Curtii Constitutionale nr. 891 din 25 octombrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si ale Hotararii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu