vineri, 11 ianuarie 2013

PFA: CAS inainte si dupa data de 1 iulie 2012

Potrivit dispozitiilor pct. 109 din OUG 125/2011, incepand cu data de 01 iulie 2012 in Codul fiscal se introduce "CAPITOLUL II - Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica. Conform art. 296 indice (21) lit. c) din acest capitol, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz. Potrivit dispozitiilor alin. (2) al aceluiasi articol, persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1). Astfel, exceptiile de la plata contributiei de asigurari sociale sunt prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea 263/2010. La art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) sunt prevazute persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca. Rezulta ca, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice nu are obligatia platii contributiei la sismul asigurarilor sociale daca desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca fara a se impune conditia unei limite a veniturilor salariale obtinute. Situatia este aceeasi si in prezent. Astfel, conform art. 11 alin. (4) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V. La pct. I, asa cum am aratat, sunt prevazute persoanele fizice care desfasoara activitati in baza unui contract individual de munca. In consecinta, atat incepand cu data de 01 iulie 2012 cat si in prezent, persoanele fizice autorizate nu datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale de stat daca desfoasoara activitate in baza unui contract individual de munca indiferent de nivelul veniturilor salariale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu