luni, 14 ianuarie 2013

Programele de formare profesionala

Formarea profesionala a salariatului trebuie privita ca o investitie a companiei, investitie ce contribuie la cresterea eficientei si a productivitatii. Codul fiscal (art. 21 alin. (2) lit. h) stabileste ca deductibile cheltuielile cu formarea profesionala a personalului angajat. Va reamintim ca, potrivit art. 194 din Codul muncii republicat, angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza: - cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati; - cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati. Cheltuielile cu participarea la programe de formare profesionala se suporta de catre firma. In cazul in care firma dvs. nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala, angajatorul respectiv are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de firma, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore. Indemnizatia de concediu pentru formare profesionala se calculeaza ca fiind media zilnica a salariului de baza, indemnizatiilor si sporurilor cu caracter permanent din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu