luni, 11 octombrie 2010

Decizie de incetare - notificare in perioada de proba

Decizie de incetare - notificare in perioada de proba Angajator ............................................................................................. Adresa ..................................................................................................

Inregistrata la Registrul Comertului din ...... sub nr. J.../...../..... C.U.I. ....................................................................................................

Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

Nr. ………./………………..

DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA –

NOTIFICARE IN PERIOADA DE PROBA

S.C. ………………………………………… S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. ……………. nr. …………., bl. …………, ..sector …., nr. de ordine in Reg. Com. J40/…………………., CUI ………………., atribut fiscal R, reprezentata prin dl/dna ………………… in calitate de director general,

decide

incetarea raportului de munca incepand cu data de …………………., potrivit art. 31 alin. (4) indice 1 din Codul muncii, a salariatului …………………………, angajat cu perioada de proba, avand functia de ……………………, legitimat cu CI seria ….. nr. ……… eliberata de ………. la data de ………., CNP ………………………………,

incadrat cu contract individual de munca nr. ……….. inregistrat la ITM .......... ..........la data de ………..

Prezenta decizie de incetare a raporturilor de munca poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, la Tribunalul

.................................1.

Data emiterii: Director General,

............................ ............................

Am luat la cunostinta decizia de incetare a raportului de munca:

Data comunicarii: ...........................

Semnatura salariatului.....................

Note:

1 Tribunalul in circumscriptia caruia domiciliaza reclamantul (salariatul).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu