vineri, 15 octombrie 2010

Deducere personala in timpul lunii

Acordarea deducerii personale in cazul angajarii in cursul lunii

Deducerea personala reprezinta o suma care se acorda numai o singura data pe luna, la locul unde salariatul are functia de baza.

In situatia in care o persoana fizica in cursul aceleasi luni inceteaza activitatea la un angajator si se angajeaza la un altul pe baza de contract individual de munca, nu va beneficia de deducerea personala decat la calculul impozitului pe salariul primit de la primul angajator, fiind aplicabile prevederile pct. 121 teza a doua din Normele metodologice pentru aplicarea art. 58 din Codul fiscal.

Efectul acordarii deducerii personale la locul unde salariatul are functia de baza se concretizeaza in diminuarea bazei de calcul a impozitului pe salarii si pe cale de consecinta determinarea si plata unui impozit mai mic in raport cu salariatul respectiv la locul unde are functia de baza.

In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;
b) in cazul cumulului de functii, locul declarat/ales de persoanele fizice.

Potrivit art. 35 din Codul muncii, salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

La momentul angajarii, in situatia in care angajatorul nu dispune de carnetul de munca al salariatului nou angajat, recomandam solicitarea foii de lichidare eliberata fostul angajator. In situatia in care angajtorul nu dispune nici de carnetul de munca si nici de un alt document, singura posibilitate de a evalua situatia anterioara a salariatului in luna angajarii este solicitarea unei declaratii pe propria raspundere a acestuia, din care sa rezulte daca in luna respectiva a mai avut si un alt contract de munca.

In situatia in care exista certitudinea ca salariatii au dreptul la deducerea personala, acestia nebeneficiind de deducere personala de la fostul angajator sau nefiind angajati, pentru perioada din luna anterioara angajarii in cadrul societatii dvs., recomandam acordarea acestei deduceri personale salariatilor angajati in cursul lunii, pe principiul ca deducerea personala nu poate fi acordata decat o singura data pentru fiecare luna, in cazul acesta dvs. fiind singurul angajator care va acorda deducerea pentru acea luna.

Neacordarea deducerii personale in luna respectiva nu expune angajatorul fata de administratia fiscala in ceea ce priveste impozitul pe salarii datorat. Prin neacordarea unei deduceri cuvenite se stabileste de fapt un impozit mai mare decat cel datorat corespunzator situatiei in care deducerea era cuvenita. Singura expunere poate fi fata de salariat, permitandu-i acestuia sa pretinda daune pentru plata cu intarziere a diferentei in situatia in care ar fi oferit angajatorului toate informatiile pentru calculul corect al impozitului pe salarii.

In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, cum este si cazul neacordarii deducerii personale cuvenite, pentru care ati efectuat calculul impozitului lunar, reglementarile in vigoare permit recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate. Acestea se efectueaza pentru luna la care se refera, iar diferentele de impozit rezultate vor diminua, in cazul prezentat, impozitul datorat incepand cu luna constatarii.

In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii, intre acesta si persoana fizica, atunci impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia.

In acest caz angajatorul va reface statele de salarii si sa le depuneti la ITM, salariatul urmand sa primeasca, pentru luna respectiva diferenta de impozit pe salariu calculata si virata in plus. Neacordandu-i-se deducerea personala, in limita venitului net, implicit i s-a calculat si retinut un impozit pe salarii mai mare. Totodata, apare obligatia depunerii declaratie rectificativa la Declaratia 100 rubrica Impozit pe salariu.

In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul a efectuat calculul impozitului lunar nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata a diferentelor de impozit, atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent.

Temeiul corectiei il reprezinta pct. 129 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 59 din Codul fiscal.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu