luni, 15 octombrie 2012

Ce clauze obligatorii trebie sa contina un CIM cu timp partial?

Contractul individual de munca incheiat pentru fractiune de norma, cu timp partial, este reglementat de dispozitiile art. 103 – 107 din Codul muncii republicat. Contractul individual de munca incheiat pentru timp partial cuprinde in afara elementelor mentionate la art. 17 alin. (3) din Codul muncii si urmatoarele clauze: a) durata muncii si repartizarea programului de lucru; b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru; c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forma majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora. In cazul in care aceste elemente nu sunt precizate in cadrul unui contract de munca cu timp partial, contractul se considera incheiat pentru norma intreaga. Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de toate drepturile salariatilor cu norma intreaga. De exemplu, daca salariatul comparabil angajat cu norma intreaga beneficiaza de nu numar de 25 de zile de concediu de odihna de aceleasi drepturi se bucura si salariatul incadrat cu timp partial. Numai drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat (art. 106 alin. (2) din Codul muncii). Astfel, potrivit Ordinului 64/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca, la durata muncii se va preciza: O fractiune de norma de ………………..ore zi/ore saptamana; a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: …… ore zi/ore noapte; b) Programul de lucru de poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil; c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu