miercuri, 31 octombrie 2012

Dreptul la concediu crestere copil si concediu de maternitate

Intrebare: Administratoarea unei societati ramane insarcinata. Aceasta este platita printr-un contract de administrator cu o valoare de 15.000 ron net, pentru care societatea plateste urmatoarele contributii: - impozit pe salariu 16% - fond de sanatate angajat 5,5% - fond de sanatate angajator 5,2% - CAS angajat 10,5% - CAS angajator 20,8% - fond de accid. si boli profesionale 1,59% Care este plafonul maxim aferent indemnizatiei pentru crestere copil pentru acest tip de contract? Persoana in cauza beneficiaza de concediu prenatal si postnatal? Mentionam ca, societatea nu plateste contributia de concedii si indemnizatii pentru acest tip de contract. De asemenea, care este stagiul minim de cotizatie pentru a putea beneficia de concediu medical pentru sarcina si lauzie si pentru indemnizatia de cresterea copilului pana la 2 ani? Raspuns: Incepand cu data de 01 ianuarie 2012, limitele minima si maxima ale indemnizatiei pentru cresterea copilului se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referinta (ISR). Valoarea indicatorului social de referinta este de 500 de lei. Astfel, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi: • concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR (600 de lei) si nici mai mare de 6,8 ISR (3400 de lei). • concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR (600 de lei) si nici mai mare de 2,4 ISR (1200 de lei). Asadar, daca administratorul a realizat in ultimul an anterior datei nasterii copilului timp de 12 luni venituri in aceasta calitate (remuneratie de administrator) asupra carora s-a retinut impozit pe venit, are dreptul la indemnizatie pentru cresterea copilului. Limitele indemnizatiei pentru cresterea copilului sunt stabilite de OUG 111/2010 in functie de optiunea solicitantului (concediu de 1 an sau 2 ani). Mentionam ca limitele nu sunt stabilite in functie de tipul de contract incheiat ci sunt stabilite cu caracter general. In ceea ce priveste indemnizatia de maternitate, mentionam ca asupra remuneratiei administratorului se datoreaza de catre societate contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% iar calculul si virarea acesteia constituie obligatia societatii. Drept urmare, administratorul poate beneficia de concediu de maternitate pe perioada de 126 de zile calendaristice prevazuta de OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. In situatia expusa, insa, societatea nu a achitat contributia astfel incat administratorul nu are dreptul la concediu de maternitate daca in ultimele 12 luni anterioare celei acordarii concediului nu se identifica cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare. Pentru remuneratia administratorului se datoreaza: • contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de stat si contributia angajatorului la sistemul asigurarilor sociale de stat; • contributiile de asigurari sociale de sanatate (salariat si angajator) datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; • contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS). Intrucat remuneratia primita de catre administrator se asimileaza veniturilor salariale, societatea va retine, declara si plati atat impozitul pe venit, cat si contributiile sociale datorate. In situatia expusa, recomandam rectificarea declaratiei 112 si plata contributiei pentru concedii si indemnizatii datorata de societate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu