luni, 15 octombrie 2012

Un angajat cu CIM cu norma intreaga poate fi platit si pe drepturi de autor?

Conform pct. 24 din Normele metodologice date in aplicarea art. 46 din Codul fiscal, in situatia existentei unei activitati dependente ca urmare a unei relatii de angajare, remuneratia prestarilor rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala care intra in sfera sarcinilor de serviciu reprezinta venituri de natura salariala, conform prevederilor mentionate in mod expres in contractul dintre angajat si angajator, si se supun impozitarii potrivit prevederilor cap. III Venituri din salarii al titlului III din Codul fiscal. Astfel, daca prestatiile rezultate din contractul de cesiune a drepturilor de autor intra, conform contractului individual de munca, in sfera sarcinilor de serviciu ale salariatului, remuneratia acestor prestatii este considerata venituri din salarii si impozitata in consecinta. Asadar, daca angajatorul incheie cu salariatul si un contract de drepturi de autor pentru prestarea de catre salariat a atributiilor ce intra in sfera sarcinilor de serviciu conform fisei postului, veniturile obtinute in baza contractului de drepturi de autor sunt considerate venituri din salarii si impozitate ca atare. In consecinta, un salariat poate fi platit si in baza unui contract de drepturi de autor daca prestatiile in baza acestui contract nu intra in sfera sarcinilor de serviciu conform celor mai sus expuse. Delimitarea prestatiilor din contractul de drepturi de autor fata de atributiile prevazute in fisa postului trebuie sa fie foarte clara iar prestatiile sa fie justificate. In caz contrar, organele fiscale pot recalifica venituri obtinute in baza contractului de drepturi de autor drept venituri salariale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu