luni, 22 octombrie 2012

Sunt obligat sa modific programul de lucru la cererea salariatului?

Situatie: Daca intr-o firma exista un salariat care solicita modificarea programului de lucru pentru o perioada, exista prevederi legale in acest sens? Raspuns: Art. 17 alin. (3) lit. l) din Codul muncii prevede ca persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana. Iar potrivit alin. (5) al aceluiasi articol orice modificare a acestui element al contractului individual de munca in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Durata muncii cuprinde si repartizarea programului de lucru. Potrivit art. 113 din Codul muncii repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana. Totodata, conform art. 136 alin. (1) din Codul muncii munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati in intervale orare diferite in raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca. Conform art. 125 alin. (2) din Codul muncii , salariatul de noapte reprezinta, dupa caz: a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru; b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru. Intrucat cele doua situatii sunt dupa caz, rezulta ca sunt alternative in sensul ca salariatul de noapte reprezinta fie salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru, fie salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru, in functie de situatie. La art. 126 din Codul muncii se prevede ca salariatii de noapte beneficiaza: a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza; b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Asadar, potrivit prevederilor art. 17 din Codul muncii orice modificare a duratei zilnice a muncii prin modificarea repartizarii programului de lucru se va face numai cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional la contractul individual de munca iar, indiferent de modalitatea de organizare a timpului de lucru, angajatorul are obligatia sa respecte dispozitiile imperative privind timpul de munca si timpul de odihna. Data aparitiei: 19 Octombrie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu