marți, 9 octombrie 2012

Salariat de noapte. Munca in ture. Cum organizam legal programul de lucru?

Vom vedea, prin randurile urmatoare, in ce masura se poate organiza program de lucru de 12/24, 12/48 pentru salariatii incadrati in conditii speciale de munca. Raspuns: Intelegem ca salariatii in cauza sunt salariati de noapte. Astfel, salariatul de noapte reprezinta, dupa caz: a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru; b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru. Conform art. 125 alin. (4) din Codul muncii , durata normala a timpului de lucru pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior. Asadar, numai in situatia in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil, durata normala a timpului de lucru pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore. Mai mult, chiar si in situatia in care in contractul colectiv de munca este prevazuta o asemenea majorare, cele 12 ore efectuate dupa o perioada de repaus de 24 de ore trebuiesc urmate de o alta perioada de repaus de 24 de ore, conditie care, in situatia prezentata nu este indeplinita. Asa cum ati prezentat situatia ar insemna ca salariatul, dupa cele 12 ore suplimentare sa beneficieze de un repaus de 12 ore si nu de 24 de ore asa cum este impus de Codul muncii in articolul pe care l-ati citat. Data aparitiei: 05 Octombrie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu