luni, 1 octombrie 2012

Sporul de weekend inregistrat in CIM este inscris in Revisal

Intrebare: In contractele individuale de munca ale angajatilor este prevazut spor pentru repaus saptamanal in procent de 3%. Avand in vedere ca acesta este acordat doar pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal se va inscrie in Revisal ? E mai corect ca acesta sa fie acordat la salariul de baza si nu doar la orele efectuate in zile de repaus ? Cum este legal ? Raspuns: Potrivit art. 137 din Codul muncii republicat, repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. Sunt doua situatii prevazute de art. 137 alin. (2) din Codul muncii , republicat, in care repausul saptamanal se poate acorda in alte zile decat sambata si duminica: a) in cazul in care ar prejudicia interesul public; b) in cazul in care ar prejudicia desfasurarea normala a activitatii. In aceste situatii repausul saptamanal poate fi acordat in alte zile consecutive decat sambata si duminica si precizate in contractul colectiv de munca sau in regulamentul intern, in conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. (2) din Codul muncii , republicat. Asadar, daca salariatul nu beneficiaza de repausul saptamanal in zilele obisnuite de sambata si duminica, are dreptul la un spor la salariu, alaturi de alte doua zile de repaus fixate in alte zile ale respectivei saptamani. Daca sporul negociat a fost stabilit in procent de 3% la salariul de baza acesta va fi calculat la salariul de baza. Potrivit art. 3 alin. (2) lit. g) din HG 500/2011 asa cum a fost modificata prin HG 1105/2011, sporurile se acorda asa cum sunt prevazute in contractul individual de munca. Asadar, sporurile se negociaza si se inregistreza in contractul individual de munca astfel cum au fost negociate. Ori daca sporul va fi inregistrat in CIM sub forma de procent va fi calculat sub forma de procent la salariul de baza, daca va fi stabilit sub forma de suma pe zi, va fi acordat in consecinta. Prin urmare, in speta sporul negociat a fost stabilit in procent de 3% ce va fi calculat la salariul de baza. Cu privire la inregistrarea sporurilor, HG 500/2011 prevede la art. 3 alin. (2) lit. g) ca in registru se completeaza salariul, sporurile si cuantumul acestora. La angajarea fiecarui salariat, conform art. 4 alin. (1) lit. a) din actul normativ mentionat, cuantumul sporurilor se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Conform art. 3 alin. (2) din HG 500/2011, orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) printre care regasim si cuantumul sporurilor se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii respectiv, in ziua anterioara expirarii termenului de 20 de zile de la apariatia modificarilor. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora. Asadar, la angajarea unui salariat sporurile se inregistreaza in registru cu cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Ulterior, modificarea sporurilor prevazute in contractul individual de munca se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii respectiv, in ziua anterioara expirarii termenului de 20 de zile de la apariatia modificarilor. Astfel, conform art. 17 alin. (5) din Codul muncii , orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege. Intrucat prevederile citate din HG 500/2011 fac referire la elementele prevazute la art. 17 alin. (3) din Codul muncii (elemente prevazute in contractul individual de munca), intelegem ca in registrul de evidenta al salariatilor se declara numai sporurile prevazute in contractul individual de munca si nu cele acordate in baza Codului muncii . Mai mult, in Specificatiile tehnice privind intocmirea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor publicate pe site-ul oficial al Inspectiei Muncii, sporurile sunt definite ca fiind sporurile cu caracter permanent de care salariatul beneficiaza in baza contractului individual de munca unde acestea sunt evidentiate. Ori daca sporurile sunt cu caracter permanent si sunt stabilite prin negociere in contractul de munca vor fi inregistrate in registrul electronic de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii respectiv in ziua anterioara expirarii termenului de 20 de zile de la aparitia modificarilor. Data aparitiei: 17 Mai 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu