miercuri, 28 noiembrie 2012

Consecintele desfiintarii punctului de lucru. Salariata aflata in CCC

Analizam mai jos cazul unei societati in cadrul careia o salariata va reveni din concediul pentru cresterea copilului in varsta de pama la 2 ani. In aceasta perioada, punctul de lucru la care lucra salariata s-a desfiintat. Vom vedea ce prevederi reglementeaza revenirea salariatei la munca in contextul prezentat. Solutia consultantului: Conform dispozitiilor art. 60 alin. (1) din Codul muncii , concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii; b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei; c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; d) pe durata concediului de maternitate; e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat; h) pe durata efectuarii concediului de odihna. Astfel cum se poate observa, in conformitate cu art.60 lit. e) din Codul muncii concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani. Alin. (2) al aceluiasi articol stabileste ca aceasta interdictie nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii. Asadar, singurele situatii in care salariatii aflati in concediu crestere copil pot fi concediati, sunt reorganizarea judiciara si falimentul. Salariatele/salariatii care se afla ori s-au aflat in concediul de cresterea copilului beneficiaza de protectia instituita prin dispozitiile art. 25 din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Astfel, potrivit art. 25 alin. (2) din acest act normativ, este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul: a) salariatei/salariatului care se afla in concediu crestere copil in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7. Alin. (3) din acelasi articol stabileste ca interdictia prevazuta la alin. (2) se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate. Prin urmare este interzisa concedierea o perioada de pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului din concediu crestere copil de pana la un 1 an sau 3 ani (in cazul copilului cu handicap). La reluarea activitatii angajatorul este obligat sa redea persoanei in cauza acelasi post si nu un altul, in caz contrar masura fiind lovita de nulitate absoluta. Asa fiind, desfiintarea postului salariatei/salariatului aflat in concediu crestere copil nu poate fi dispusa in perioada acestui concediu intrucat angajatorul are obligatia ca la revenirea din concediu sa il reintegreze pe acelasi post. Pentru situatia expusa solutia poate fi o intelegere cu salariata pentru modificarea locului muncii prin incheierea unu act aditional la contractul individual de munca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu