luni, 19 noiembrie 2012

Hrana acordata gratuit angajatilor se impoziteaza?

Din punct de vedere al impozitului pe venit contravaloarea hranei acordata gratuit angajatilor este considerata avantaj si asimilata salariilor in vederea impunerii, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Pct. 74 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca veniturile in natura, precum si avantajele in natura primite cu titlu gratuit sunt evaluate la pretul pietei la locul si data acordarii avantajului. Avantajele primite cu plata partiala sunt evaluate ca diferenta intre pretul pietei la locul si data acordarii avantajului si suma reprezentand plata partiala. Conform pct. 109, drepturile salariale acordate in natura, precum si avantajele acordate angajatilor se evalueaza conform pct. 74-76 si se impoziteaza in luna in care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor si avantajelor in natura primite de angajat se vor anexa la statul de plata. Asadar, contravaloarea hranei acordata gratuit angajatilor se include in veniturile din salarii si se impoziteaza conform prevederilor art. 57 din Codul fiscal, in luna in care sunt primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii avantajului in natura primit de angajati se vor anexa la statul de plata. Sunt exceptate de la plata impozitului pe venit, astfel cum dispune art. 55 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare in a caror categorie se includ potrivit pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a acestui articol: alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, diferentiata pe categorii de actiuni; contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire; drepturile de hrana in timp de pace, primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala; alte drepturi de aceasta natura primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocatia de hrana zilnica pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave; alocatia zilnica de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome/societatile comerciale cu specific deosebit; alocatia de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocatia de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si altele asemenea. In ceea ce priveste contributiile sociale, conform art. 2964 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii o reprezinta veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza contractului individual de munca. Pct. 9 din Normele metodologice date in aplicarea acestui articol de lege stabileste ca veniturile care se includ in castigul brut realizat din activitati dependente, care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, sunt cele prevazute la art. 2964 din Codul fiscal, care se completeaza cu prevederile pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal, date in aplicarea art. 55 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, mai putin veniturile asupra carora nu exista obligatia platii contributiilor sociale potrivit reglementarilor generale si specifice fiecarei contributii sociale, precum si celor din legislatia privind asigurarile sociale. Art. 296 indice 15 lit. p) pct. 3 din Codul fiscal exclude din baza de calcul al contributiilor sociale hrana acordata potrivit legii. Consideram ca se incadreaza aici acele cazuri in care dreptul salariatilor sau al persoanelor care realizeaza venituri asimilate salariilor la acordarea hranei sau a contravalorii acesteia este stabilit printr-un act normativ. In alte situatii, contravaloarea hranei acordata salariatilor va intra in baza de calcul al contributiilor sociale. Contributiile sociale obligatorii sunt cele aferente veniturilor salariale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu