joi, 1 noiembrie 2012

Declaratia 200: Se mai intocmesc Fisele fiscale?

Incepand cu data de 1 ianuarie 2012 nu mai exista obligatia depunerii fiselor fiscale. Conform art. 59 alin. (2) din Codul fiscal , astfel cum a fost modificat prin punctul 26 din OUG 30/2011, incepand cu 01.01.2012, platitorul de venituri este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat. Astfel, nu se mai intocmesc si nu se mai depun fise fiscale incepand cu data de 1 ianuarie 2012. Insa, la cererea salariatului aveti obligatia sa ii eliberati un document, care nu reprezinta un formular tipizat, si trebuie sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Conform instructiunilor privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13 stabilite in Anexa nr. 2, declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: 1.1. activitati independente; 1.2. cedarea folosintei bunurilor; 1.3. activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; 1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; 1.5. operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. De asemenea, declaratia se depune si de catre persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente pentru care impozitul retinut la sursa de platitorii de venituri reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual, potrivit Legii 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare: - venituri din drepturi de proprietate intelectuala; - venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie; - venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; - venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil ; - venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara. Astfel, veniturile asimilate salariilor nu se declara in formularul 200. Data aparitiei: 31 Octombrie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu