joi, 8 noiembrie 2012

Noi reglementari privind Repausul saptamanal

Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica, potrivit art. 137 alin. (2) din Codul muncii. El are ca scop odihna si recuperarea salariatului ca urmare a efortului depus in saptamana de lucru de 5 zile. In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. Din interpretarea dispozitiilor Codului muncii, rezulta ca repausul saptamanal se acorda pe zile intregi: sambata si duminica, duminica si luni, luni si marti etc. In situatia in care repausul saptamanal se acorda in alte zile decat sambata si duminica, salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. Prevederea din Codul muncii nu indica un cuantum minim al sporului, insa din interpretarea textului de lege rezulta ca negocierea unui astfel de spor este totusi obligatorie. Indiferent de zilele in care se acorda repausul, acesta trebuie acordat in fiecare saptamana. In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice. Acordarea cumulata a repausului saptamanal se poate face numai cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor. Exemplu: Daca in luna iunie 2012 angajatorul are de onorat un contract de care depinde in mare masura redresarea situatiei economico-financiare, conducerea unitatii poate avea in vedere suspendarea acordarii zilelor de repaus sambata si duminica, asa cum au fost stabilite prin regulament intern. In acest scop se solicita inspectoratului teritorial de munca autorizarea in vederea acordarii cumulate a repausului saptamanal. In masura in care s-a obtinut autorizarea, unitatea poate suspenda acordarea repausului in zilele de 1 si 2, respectiv 8 si 9 iunie, urmand ca in saptamana urmatoare sa acorde repausul saptamanal normal, urmat de inca 4 zile de repaus (in zilele de 17-20 noiembrie) pentru cele lucrate in zilele de 1, 2, 8 si 9 iunie. Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda cumulat au dreptul la un spor de 150% din salariul de baza. Codul muncii prevede, de asemenea, suspendarea acordarii repausului saptamanal pentru personalul necesar in vederea realizarii unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru: organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului; pentru evitarea unor accidente iminente; pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii. Salariatii al caror repaus saptamanal a fost astfel suspendat au dreptul la un spor de 150% din salariul de baza. In practica, se face urmatoarea distinctie: orele prestate in mod intamplator in zile de sambata, care exced timpul normal de lucru, sunt tratate ca ore suplimentare; daca programul de lucru (reglementat inclusiv prin Regulamentul intern) prevede prestarea frecventa a muncii in zilele de sambata si duminica, atunci devine aplicabil art. 137 alin. (2) din Codul muncii si se considera ca repausul saptamanal se acorda prin compensare, in alte zile ale saptamanii. SFATUL NOSTRU! Reticentele manifestate de inspectorii de munca in raport cu prestarea muncii in zilele de sambata si duminica pot fi eliminate prin prevederea in contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate a zilelor in care se va acorda repausul saptamanal. Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 la 3.000 lei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu