joi, 29 noiembrie 2012

Transferul salariatilor nu impune efectuarea instruirii si nici certificate medicale noi daca nu se modifica conditiile de lucru

Avand in vedere angajamentele asumate de Romania prin acordurile de intelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeana din anul 2011, acte prin care Guvernul Romaniei s-a obligat sa rezolve deficientele constatate la unele societati de stat prin masuri care sa conduca la restructurarea economico-financiara a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitatii, actualul context economic impune luarea unor masuri rapide pentru crearea premiselor legislative si administrative care sa conduca la cresterea eficientei operatorilor economici. Societatile comerciale constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2012, preiau, potrivit legii, personalul necesar desfasurarii activitatii proprii de la societatea comerciala care a stins obligatiile fiscale prin procedura de dare in plata, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor. Personalul preluat isi pastreaza drepturile si obligatiile ce decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil la societatea comerciala care a stins obligatiile fiscale prin procedura de dare in plata, existente la data preluarii, pana la expirarea acestuia. Prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatele medicale, necesare la angajarea in munca a personalului preluat de catre noile societati comerciale, existente la societatea comerciala care a stins obligatii fiscale prin procedura de dare in plata, isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenelor prevazute de lege. In situatia in care la societatile comerciale nou-infiintate nu se modifica activitatea desfasurata, conditiile de munca si locurile de munca existente la fostul angajator, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile ulterioare, nu este obligatorie efectuarea instruirii la preluarea acestora. (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu