joi, 8 noiembrie 2012

Verificarea la domiciliu a angajatului in concediu medical

Acest lucru este prevazut in O.U.G. nr. 158/2005 actualizata, iar modalitatea de aplicare a acestei prevederi este detaliata in Norma de aplicare a Ordonantei. Pentru efectuarea controlului este necesar sa luati legatura cu Casa de Sanatate. ART. 31 - O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate: Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta; b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A; c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Art. 81 - Ordin nr. 60/2006 pentru aprobara Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005: (7) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se poate efectua numai in intervalul orar 8,00 - 11,00, 12:00 - 17:00, 18:00 - 20:00, prilej cu care se va incheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat, conform modelului prevazut in anexa nr. 5. (8) Procesul-verbal prevazut la alin. (7) poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sediul platitorului de indemnizatii, acesta avand obligatia de a raspunde in maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. (9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de CNAS in termen de 60 de zile si care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu