marți, 9 iulie 2013

Aflati in ce conditii se poate prelungi concediul fara plata pentru cresterea copilului pana la 2 ani

Analizam mai jos cazul unei companii in cadrul careia o salariata are contractul de munca suspendat pentru concediu crestere copil. Anul trecut, salariata a solicitat suspendarea pentru un an de zile si ar trebui sa revina la locul de munca pana la sfarsitul lunii iulie 2013. Salariata anunta ca doreste prelungirea concediului de crestere copil cu concediu fara plata pana la 31 decembrie. Vom raspunde urmatoarelor intrebari: 1. Deoarece salariata a ramas cu concediu de odihna neefectuat din 2012, cand poate beneficia de acest concediu? Are dreptul sa si-l ia in luna august 2013 si apoi sa-si faca cererea de concediu fara plata? In aceasta situatie se mai considera concediul fara plata ca o continuare a concediului de crestere copil? 2. In cazul in care isi face direct prelungirea concediului de crestere copil cu concediu fara plata, mai poate beneficia in anul 2014 de concediul de odihna restant din 2012? Conform Codului muncii, reportarea concediului de odihna se poate face pe maxim inca 1 an. 3. Concediul fara plata pentru cresterea copilului pana la 2 ani se poate solicita fractionat? Daca salariata solicita acum concediu pana in 31 decembrie, poate face din nou o alta cerere pentru prelungirea perioadei? Conform prevederilor art. 6 din OUG 111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din acest act normativ au dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. De asemenea, potrivit prevederilor art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 aprobate prin HG 57/2011, cu modificarile si completarile ulterioare persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta pot beneficia, dupa implinirea de catre copil, cu exceptia copilului cu handicap, a varstei de un an, de concediul fara plata prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta. Concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta se acorda de catre angajator pe baza de cerere, insotita de copia livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului si, dupa caz, de actele doveditoare privind situatia juridica a copilului fata de persoana indreptatita. Potrivit prevederilor art. 25 din OUG 111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul are obligatia de a aproba concediul fara plata prevazut la art. 6 alin. (1), perioada de acordare fiind stabilita de comun acord cu angajatul. Asadar, potrivit prevederilor legale mentionate, apreciem ca la finalizarea concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 1 an, persoana in cauza poate opta fie pentru reluarea activitatii, beneficiind in aceste conditii de stimulentul de insertie, fie pentru acordarea concediului fara plata. Astfel, persoana in cauza poate decide reluarea activitatii, efectuarea concediului de odihna ramas neefectuat aferent anului 2012 si ulterior efectuarii concediului de odihna restant poate solicita concediul fara plata prevazut la art. 6 din OUG 111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca persoana indreptatita care a optat pentru concediul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, in perioada in care beneficiaza de stimulentul de insertie, solicita acordarea concediului fara plata prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta, nu mai beneficiaza de stimulentul de insertie la reluarea realizarii de venituri supuse impozitului (art. 12 alin. (3) din Normele metodologice). In concluzie, fata de intrebarile dvs, precizam urmatoarele: 1.Da, salariata poate decide la finalizarea concediului pentru cresterea copilului reluarea activitatii si efectuarea concediului de odihna neefectuat aferent anului 2012. Ulterior efectuarii acestui concediu de odihna, salariata va avea in continuare dreptul la acordarea cocnediului fara plata pentru cresterea copilului, dar doar pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, in conditiile prevazute de OUG 111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Da, chiar daca opteaza la finalizarea concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului direct pentru acordarea concediului fara plata, la reluarea activitatii salariata are dreptul sa isi efectueze concediul de odihna neefectuat. In acest sens, mentionam ca potrivit prevederilor art. 144 alin. (1) si (2) din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicata, dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Potrivit art. 149 din Codul muncii, salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat. Legiuitorul a stabilit insa si in sarcina angajatorului obligatii in ceea ce priveste acordarea concediului de odihna. Astfel, in temeiul art. 146 alin. (3) din Codul muncii, republicat angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. In situatia in care salariatul a prestat activitatea, dar nu a efectuat concediul de odihna la care avea dreptul, apreciem ca angajatorul a ramas obligat cu acordarea concediului de odihna pentru fiecare an in care salariatul a prestatat activitatea, atata vreme cat dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari si nici nu poate fi compensat in bani (cu exceptia situatiei in care inceteaza CIM). Prin urmare, dreptul la concediu de odihna nu se pierde prin neefectuare, chiar daca nu a fost efectuat in anul in curs sau in anul urmator. Din aceasta perspectiva, apreciem ca odata ce nu a fost efectuat si mai este posibila efectuarea sa, salariatul fiind inca angajat in cadrul respectivei unitati, angajatorul trebuie sa acorde concediul de odihna pentru perioada din trecut pentru care nu a acordat concediul de odihna, in sens contrar, acesta putand fi obligat prin actiunea intentata in instanta de catre salariat la acordarea concediului de odihna la care este indreptatit si care nu a fost acordat de angajator. 3.Da, intrucat legea nu distinge, apreciem ca efectuarea concediului fara plata pentri ingrijirea copilului poate fi solicitat si efectuat si fractionat, cu conditia incadrarii in termenul prevazut de lege, respectiv pana la implinirea copilului a varstei de 2 ani.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu