vineri, 19 iulie 2013

Audit: Model Scrisoare de declaratie a conducerii

Scrisoare de declaratie a conducerii Urmatoarea scrisoare nu intentioneaza a fi o scrisoare standard. Declaratiile facute de conducere vor varia de la o entitate la alta si de la o perioada la urmatoarea. (Antetul entitatii) (Auditorului) (Data) Aceasta scrisoare de declaratie este furnizata in legatura cu auditul desfasurat de Dumneavoastra asupra situatiilor financiare ale societatii ........................... pentru anul incheiat la 31 decembrie .........................., in scopul exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare, si anume daca acestea ofera o imagine fidela (sau prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative) a pozitiei financiare a societatii ...................... la data de 31 decembrie ................. si a rezultatelor operatiunilor si fluxurilor sale de numerar pentru anul incheiat la aceasta data, in conformitate cu O.M.F.P. nr. 3.055/2009 (se mentioneaza cadrul general relevant de raportare financiara). Noi ne asumam responsabilitatea pentru prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu O.M.F.P. nr. 3.055/2009 (se mentioneaza cadrul general relevant de raportare financiara). Confirmam, in cunostinta de cauza si cu incredere, urmatoarele declaratii: - Nu au existat neregularitati care sa implice conducerea sau angajatii cu un rol important in sistemul contabil si in sistemul de control intern sau care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare - V-am pus la dispozitie toate registrele contabile si documentatia auxiliara si toate procesele verbale ale intrunirilor actionarilor si consiliului director (si anume cele din data de ......................si, respectiv data de ..........................). - Confirmam caracterul complet al informatiilor furnizate cu privire la identificarea partilor afiliate. - Situatiile financiare nu contin denaturari semnificative, incluzand si omisiunile. - Societatea a respectat toate aspectele acordurilor contractuale care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare in eventualitatea neconformitatii. Nu a existat nici o neconformitate cu cerintele autoritatilor de reglementare care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare in eventualitatea neconformitatii. - Urmatoarele au fost inregistrate corect si, acolo unde este cazul, au fost prezentate adecvat in situatiile financiare: (a) Identitatea partilor afiliate, precum si soldurile si tranzactiile cu acestea. (b) Pierderile aparute din contracte de vanzare si cumparare. (c) Acordurile si optiunile de recumparare a activele vandute anterior. (d) Activele acordate ca garantie. - Nu avem planuri sau intentii care pot modifica in mod semnificativ valoarea contabila sau clasificarea activelor si datoriilor reflectate in situatiile financiare. - Nu avem planuri de a abandona linii de productie sau alte planuri sau intentii care vor avea ca rezultat stocuri excedentare ori uzate moral si nici un stoc nu este stabilit la o valoare in exces fata de valoarea realizabila neta. - Societatea are titluri corespunzatoare asupra tuturor activelor si nu exista nici ipoteci, nici sechestre asupra activelor companiei, cu exceptia celor care sunt prezentate in nota ........................ la situatiile financiare. - Am inregistrat sau prezentat, dupa caz, toate datoriile atat cele efective, cat si cele contingente si am prezentat in nota .................... la situatiile financiare toate garantiile pe care noi le-am acordat tertilor. - Pe langa ...................... descrise in nota .............................. la situatiile financiare, nu exista evenimente ulterioare sfarsitului perioadei care sa necesite ajustarea sau prezentarea in situatiile financiare sau in notele la acestea. - Datoria ............................ revendicata de societatea ......................... a fost stinsa pentru suma totala de .......................... care a fost corespunzator prezentata in situatiile financiare. Nu s-a preconizat si nu se preconizeaza sa se primeasca alte revendicari cu privire la litigiile in cauza. - Nu exista contracte oficiale sau neoficiale privind compensarea soldurilor cu oricare din conturile noastre in numerar sau de investitii. Cu exceptia celor prezentate in nota ....................... la situatiile financiare, nu avem contracte pentru o alta linie de credit. - Am inregistrat sau am prezentat corect in situatiile financiare optiunile si acordurile de rascumparare a capitalului social si a capitalului social rezervat pentru optiuni, warant-uri, conversii si alte cerinte. ................................ (Director Executiv) ............................... (Director Financiar)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu