luni, 8 iulie 2013

Decizia de pensionare pentru limita de varsta

Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional. Comisia Centrala de Contestatii functioneaza in cadrul CNPP. Deciziile de pensie necontestate in termenul de 30 de zile sunt definitive. Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia. Hotararile Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii se comunica persoanelor in cauza si caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, dupa caz, in termen de 5 zile de la adoptare. Hotararile pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararile care nu au fost atacate la instantele judecatoresti in termen sunt definitive. Impotriva hotararilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competenta. Recalcularea pensiei In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire. Sumele rezultate se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor. Pensia poate fi recalculata la cerere prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia. Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, in conditiile legii. Stagiul de cotizare realizat in perioada de suspendare a pensiilor anticipate sau anticipate partial poate fi valorificat pentru recalculcarea pensiei numai la implinirea conditiilor pentru limita de varsta. Exemplu R.C., beneficiar al unei pensii anticipate, incheie un contract individual de munca pe durata determinata, de 3 luni. Potrivit dispozitiilor legale, R.C. solicita casei de pensii de la domiciliul sau suspendarea pensiei anticipate. La expirarea duratei contractului individual de munca, acesta inceteaza de drept iar pensionarul solicita reluarea in plata a pensiei. In acest caz, desi R.C. a realizat un stagiu de cotizare de 3 luni in sistemul public de pensii, cuantumul pensiei anticipate nu sufera nici un fel de modificari. Numai la implinirea varstei standard de pensionare, la stagiul de cotizare initial al lui R.C. se vor adauga atat perioadele assimilate cat si perioada de 3 luni in care acesta a contribuit la sistemul public de pensii in perioada de anticipare. Pensia poate fi recalculata, la cerere, in cazul depunerii unor declaratii rectificative, de natura a modifica veniturile si/sau stagiile de cotizare valorificate initial la stabilirea acesteia. Drepturile recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu