miercuri, 3 iulie 2013

PFA somer. Ce contributii sunt datorate?

Prezentam mai jos contributiile pe care le va datora un PFA infiintat in decembrie 2011, aflat in somaj atat la data actuala, cat si la data infiintarii. Raspuns: Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor sociale de stat, daca realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Conform art. 11 alin. (4) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V. Asadar, daca o persoana fizica autorizata nu realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat nu este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor sociale de stat si nu are obligatia platii contributiei la acest sistem. Totodata, o persoana fizica autorizata nu datoreaza contributia la sistemul asigurarilor sociale de stat chiar daca realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat dar beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de Legea 263/2010 sau se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V din acest act normativ. La pct. III sunt prevazute persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii In consecinta, persoana fizica autorizata nu datoreaza in mod obligatoriu, pentru veniturile obtinute in aceasta calitate, contributia la sistemul asigurarilor sociale de stat daca, concomitent, beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii. Daca venit brut pe an calendaristic nu echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat nu datoreaza contributiela sistemul asigurarilor sociale de stat indiferent daca se afla sau nu in situatiile prevazute la art. 11 alin. (4) din Legea 263/2010 Contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate se datoreaza indiferent daca persoana fizica autorizata realizeaza sau nu si alte venituri in baza art. 257 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea 95/2006 privind sistemul asigurarilor sociale de sanatate, aceasta avand obligatia de a se asigura in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, pe baza declaratiei privind obligatiile de constituire si plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu