miercuri, 10 iulie 2013

Plata orelor suplimentare, prestate peste norma de 8 ore

Conform art. 122 alin. (1) din Codul muncii, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. Totodata, art. 123 alin. (1) din acelasi articol stabileste ca, in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Remarcam din aceste prevederi legale ca angajatorul nu are un drept de optiune intre compensarea orelor libere si plata lor. Astfel, legiuitorul a optat ca solutie principala pentru compensarea orelor suplimentare cu timp liber si numai daca aceasta nu este posibila, munca suplimentara se compenseaza in bani. In practica, in marea majoritate a cazurilor, problema compensarii cu timp liber corespunzator nici nu se mai pune. In mod automat, prestarea de ore suplimentare este compensata prin adaugarea unui spor la salariu ceea ce contravine reglementarilor legale ale muncii suplimentare astfel cum le-am expus. In ceea ce priveste cuantumul sporului art. 123 alin. (2) din Codul muncii prevede ca, sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza. Prin urmare, sporul pentru munca suplimentara nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza dar partile contractului individual de munca, angajatorul si salariatul pot stabili un spor mai mare. In cazul prezentat consideram ca cele 20 de ore suplimentare se vor compensa cu 20 de ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice. In situatia in care nu este posibila compensarea prin ore libere platite, salariatul beneficiaza de: - salariul corespunzator pentru cele 20 ore lucrate si - sporul de 100% pentru munca suplimentara stabilit in cadrul contractului colectiv de munca. Exemplu: Zile lucratoare in luna : 20 Ore lucrate: 20 zile * 8 ore/zi = 160 ore Salariu : 1.000 lei Salariu / ora : 1.000 lei / 160 ore = 6,25 lei / ora Ore suplimentare lucrate: 20 20 ore * 6,25 RON/ora = 125 lei Spor conform CCM 100 % din salariul de baza 1.000 lei / 160 ore x 100% x 20 ore = 125 lei Brut realizat : 1.000 + 125 + 125 = 1.250 RON In consecinta, munca suplimentara se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuare si numai daca compensarea cu timp liber nu este posibila in acest termen, in luna urmatoare, se plateste salariatului un spor la salariu de minimum 75% din salariu de baza. O problema ivita in practica vizeaza modalitatea de interpretare a dispozitiilor referitoare la plata orelor suplimentare. Astfel, intr-o prima opinie, exprimata si de inspectoratele teritoriale de munca se considera ca munca suplimentara se plateste salariatului in luna in care este efectuata urmand ca, apoi, in urmatoarele 60 de zile sa se acorde salariatului timp liber corespunzator platit. Intr-o alta opinie, se considera ca munca suplimentara se compenseaza numai cu timp liber corespunzator platit fara sa fie platita si in luna in care este efectuata.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu