miercuri, 17 iulie 2013

Cum va fi impartit noul ANAF

Daca noul proiect de hotarare privind functionarea si reorganizarea ANAF va fi aprobat, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va avea o noua organizare a unitatilor teritoriale. Astfel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari de Guvern, dupa ce va fi aprobata, se infiinteaza in subordinea Agentiei directiile generale regionale ale finantelor publice, institutii publice cu personalitate juridica. Acelasi proiect mentioneaza ca directiile generale regionale ale finantelor publice se infiinteaza prin transformarea directiei generale a finantelor publice a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti in care va fi stabilit sediul directiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbtie a celorlalte directii generale judetene ale finantelor publice din aria de competenta stabilita potrivit prevederilor alin. (2). Directiile generale regionale ale finantelor publice, infiintate potrivit prevederilor alin. (3) preiau activitatea si competentele tuturor directiilor generale ale finantelor publice absorbite din aria de competenta, precum si a tuturor structurilor teritoriale subordonate acestora. Directiile generale judetene ale finantelor publice care se reorganizeaza prin fuziune prin absorbtie in cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice isi pierd personalitatea juridica la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Modul de organizare si functionare a directiilor generale regionale ale finantelor publice, precum si a structurilor subordonate ale acestora se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice in cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului. Directiile generale regionale ale finantelor publice preiau prin fuziune prin absorbtie directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, precum si birourile vamale de interior si de frontiera din aria de competenta stabilita conform alin. (2), in baza ordinului presedintelui Agentiei. Sursa: ANAF

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu