marți, 9 iulie 2013

Obligativitatea functiei din CIM conform COR. Cum inscriem corect in contract?

Vom stabili mai jos in ce masura putem trece in CIM denumirea functiei conform COR, iar in statul de functii si meserii al societatii sa fie denumite posturile conform necesitatilor organizatorice ale societatii. Nota: Statul de functii si meserii al societatii are, pe langa denumirea postului (conform nevoilor organizatorice ale societatii), si o coloana care cuprinde codul COR. Solutia consultantului: In calitate de angajator aveti obligatia mentionarii printre elementele de continut ale contractului individual de munca al salariatului, functia/meseria conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului, potrivit dispozitiilor art. 17 alin. (3) lit. d) coroborat cu alin. (4) din Codul muncii, republicat. In plus, in modelul-cadrul al contractului individual de munca, aprobat prin OMMSS 64/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la lit. E Felul muncii trebuie prevazuta ”Functia/meseria (…) conform Clasificarii ocupatiilor din Romania. Totodata, aveti obligatia intocmirii fisei postului fiecarui salariat in temeiul aceluiasi art. 17 alin. (3) lit. d) republicat, document care descrie atributiile specifice felulului muncii salariatului, care este determinat de functia/meseria specificata in contractul individual de munca. Cu alte cuvinte, atributiile astfel stabilite prin fisa postului trebuie sa corespunda descrierii functiei/meseriei din contract, deoarece fisa postului este o anexa la contractul individual de munca al salariatului angajat pe o anumita functie/meserie. Conform Capitolului F: Atributiile postului din modelul cadru al CIM, aprobat prin OMMSS 64/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca. In ceea ce priveste statul de functiuni, in domeniul privat nu este reglementat acesta ca document pe care angajatorul are obligatia de a-l redacta si nici cuprinsul unui astfel de document. Prin urmare nu exista temei legal pentru a redenumi functiile din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) in statul de functiuni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu