miercuri, 24 iulie 2013

Cum se completeaza fisa de instruire individuala privind SSM-ul

Traseul si durata de deplasare de la serviciu Intrebare: Cum se completeaza fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca la rubrica "Traseul si durata de deplasare de la serviciu" daca persoana respectiva are in proprietate mai mult de o locuinta de la care face deplasarea periodic, sezonier sau ocazional, la de la serviciu? Se poate considera accident de munca (traseu) daca persoana respectiva este implicata intr-un eveniment pe timpul deplasarii la de la serviciu de la locuinta proprietate a carei adresa nu este mentionata in cartea de identitate? Raspuns: Conform HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, accidentul de munca de traseu are urmatoarele semnificatii: a) accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul; b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa in locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul; c) accident care a antrenat vatamarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si invers, daca acesta este organizat de angajator in afara unitatii. Prin semnarea fisei de instruire individuala, angajatul isi asuma veridicitatea tuturor informatiilor, inclusiv cele inscrise la rubricile "Domiciliul" si "Traseul de deplasare la/de la serviciu". Este indicat, totusi, sa solicitati fiecarui angajat sa declare in scris care este/sunt traseul/traseele de deplasare la/de la serviciu catre domiciliul stabil, deci cel din buletin, si acesta/acestea va/vor fi trecute la rubrica "Traseul de deplasare la/de la serviciu". Atentie, rubrica din fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca este "Traseul de deplasare la/de la serviciu" si nu "Traseul si durata de deplasare la de la serviciu"! In cazul in care un lucrator prezinta un certificat medical cu cod «accident de munca», angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va solicita acestuia o declaratie scrisa privind data, locul, modul si imprejurarile in care s-a produs evenimentul in urma caruia s-a accidentat. In baza acestei declaratii si in functie de data, locul, modul si imprejurarile producerii evenimentului, angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va comunica si cerceta evenimentul sau, in situatia in care evenimentul nu a avut loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu ori in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers, va arhiva declaratia originala impreuna cu o copie a certificatului medical.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu