vineri, 19 iulie 2013

Venituri din chirii. Cum dobandim calitatea de angajator?

Prin cele ce urmeaza, vom analiza cazul unei persoane fizice straine cu venituri din inchirieri in sistem real (mai mult de 5 apartamente). Vom stabili cum poate angaja o alta persoana in functia de administrator, precum si care vor fi obligatiile celor doua parti din punct de vedere fiscal. Solutia consultantului: Conform art. 14 alin. (1) din Codul muncii , in sensul prezentului cod, prin angajator se intelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca. Asadar, o persoana fizica poate avea calitatea de angajator. In acest sens va incheia contract individual de munca cu viitorul salariat. Contractul individual de munca va fi inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, de catre angajator, cu cel putin o zi inainte de inceperea activitatii conform art. 4 alin. (1) lit. a) din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) potrivit caruia, completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) si transmiterea registrului, la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Persoana fizica are obligatia sa se inregistreze fiscal in termen de 30 de zile de la data dobandirii calitatii de angajator prin completarea si depunerea formularului 020 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane". Ulterior, persoana fizica in calitate de angajator va calcula salariul, contributiile sociale si impozitul pe venit pe care le va declara in formularul 112 - Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", precum si anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" si nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta, al caruie model si continut sunt prevazute in anexa nr. 1 la OMFP 1045/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate". De asemenea, in calitate de angajator, persoana fizica va completa si depune formularul 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit. Salariatul datoreaza contributiile individuale aferente veniturilor salariale. Aceste contributii le calculeaza, retine si vireaza angajatorul. Totodata, angajatorul calculeaza si vireaza contributiile sociale datorate de angajator aferente veniturilor salariale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu