vineri, 26 iulie 2013

Angajezi tineri fara familie sau cu dizabilitati? Afla de ce facilitati poti beneficia din partea statului incepand din octombrie

25 Iulie 2013 Mirela Oprea Noi reguli in sistemul asigurarilor de somaj vor intra in vigoare in toamna, dupa ce un act normativ in acest sens a a fost publicat miercuri in Monitorul Oficial. Conform reglementarilor, una dintre principalele masuri vizeaza stimularea incadrarii pe piata muncii a tinerilor fara familie sau a celor cu diverse dizabilitati, denumiti tineri cu risc de marginalizare sociala. Legea nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 457, din 24 iulie 2013. Actul normativ aduce o serie de modificari legislatiei in domeniu, una dintre principalele masuri fiind stimularea incadrarii pe piata muncii a tinerilor fara familie sau a celor cu diverse dizabilitati. In acest sens, legea introduce notiunea de tanar cu risc de marginalizare sociala, ce se defineste dupa cum urmeaza: Tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii: se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilitati; nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea; are copii in intretinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; este victima a traficului de persoane. Ca si in cazul celorlalti someri, tanarul cu risc de marginalizare sociala trebuie sa fie in cautarea unui loc de munca, sa fie apt , din punct de vedere fizic si psihic, pentru prestarea unei munci si sa fie disponibil sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca. Conform noilor dispozitii introduse recent, promovarea participarii pe piata muncii a acestor tineri se va realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin: acompaniament social personalizat; activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor; subventionarea locului de munca. Acompaniamentul social personalizat Acompaniamentul social personalizat se va realiza prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in baza unui contract de solidaritate, si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor: informare si consiliere profesionala mediere a muncii plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca Contractul de solidaritate se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani. Activitatile de informare si promovare a intereselor tinerilor Activitatile de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor vizeaza: constientizarea si promovarea prevederilor legii in randul actorilor regionali, locali si al partenerilor sociali diseminarea informatiilor privind avantajele incadrarii in munca a acestor categorii de persoane interactiunea directa cu angajatorii care dispun de locuri de munca vacante identificarea de angajatori de insertie Angajatorii de insertie sunt acei angajatori care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate. Conform noilor dispozitii, acesti angajatori vor beneficia, lunar, pentru fiecare tanar incadrat in munca, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor (dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta), pana la expirarea duratei contractului de solidaritate. * Amintim ca, in momentul de fata, valoarea indicatorului social de referinta este 500 lei. Aceasta facilitate se acorda doar daca sunt indeplinite anumite conditii: incadrarea in munca se realizeaza in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata; locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale; sunt indeplinite si alte conditii prevazute de legislatia in vigoare pentru acordarea acestei sume. Pe de alta parte, in cazul in care angajatorii inceteaza raporturile de munca ale tinerilor inainte de expirarea contractului de solidaritate, acestia vor fi obligati sa restituie, in totalitate, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar pentru care a incetat raportul de munca. Mai mult, angajatorul va restitui inclusiv dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive, prevazute de Codul muncii: ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. In schimb, daca la data expirarii contractului de solidaritate, angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul, atunci va beneficia de o alta facilitate din partea statului. Concret, angajatorul va primi lunar, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data. "Suma se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani", se precizeaza in Legea nr. 250/2013. Atentie! Conform prevederilor legale, facilitatile financiare se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna. In schimb, angajatorii nu primesc banii pentru perioada in care raporturile de munca ale tanarului sunt suspendate. Tinerii pot avea si doi angajatori de insertie Conform dispozitiilor introduse recent, tinerii cu risc de marginalizare sociala care au incheiat un contract de solidaritate si carora, anterior datei de expirare a acestuia, le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie, se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata. In acest caz, actul normativ stabileste ca si al doilea angajator de insertie va beneficia de un sprijin financiar pentru fiecare dintre tinerii angajati. Mai precis, suma va fi egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor si se va acorda lunar, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate. Important! Prevederile referitoare la tinerii cu risc de marginalizare sociala vor intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, adica in 22 octombrie 2013. Alte modificari cuprinse de Legea nr. 250/2013 In plus fata de reglementarile privind stimularea incadrarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala, actul normativ publicat recent opereaza o serie de modificari la nivelul sistemului asigurarilor de somaj. Astfel, conform noilor prevederi, in sistemul asigurarilor pentru somaj se pot asigura de-acum si persoanele fizice autorizate, intreprinzatorii persoane fizice, titularii intreprinderilor individuale, precum si membrii intreprinderilor familiale. Pana acum, legislatia nu era foarte clara, stabilind doar ca se pot asigura "persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente". Si in ceea ce priveste obligatiile angajatorilor, noul act normativ aduce schimbari. Astfel, daca, pana in prezent, angajatorii trebuiau sa comunice lunar numarul somerilor mediati si incadrati in munca, de-acum, ei vor fi obligati sa comunice ocuparea locurilor de munca vacante in termen de o zi de la data ocuparii acestora. Legea publicata miercuri mai stabileste ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi. Totodata, au fost introduse noi cazuri in care inceteaza plata indemnizatiei de somaj. Astfel, beneficiarii nu vor mai primi somaj in urmatoarele situatii: la data de la care isi incepe desfasurarea activitatii in functii elective sau la data la care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului; la data angajarii, conform legii, pe baza de contract, in situatia soldatilor si gradatilor voluntari; la data promovarii concursului national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii; de la data la care desfasoara o activitate pentru o perioada mai mare de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe. Primele de mobilitate se vor acorda si somerilor de lunga durata Prima de incadrare si prima de instalare (denumite si prime de mobilitate) se pot acorda, la cerere, si somerilor de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj. Prima de incadrare - Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii. Prima de instalare - Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii. (extras din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca) Potrivit Legii nr. 250/2013, de primele de mobilitate vor beneficia doar persoanele care se incadreaza in munca pentru o perioada de cel putin 12 luni. In schimb, nu vor beneficia de primele de mobilitate: persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate; persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani; persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a); absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii; absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca "Persoanele care beneficiaza de prime de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii, respectiv pentru o perioada mai mare de 12 luni, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 de km de localitatea in care isi au domiciliul sau, dupa caz, in aceeasi localitate in care a fost si primul angajator la care persoana s-a incadrat in munca si, ca urmare, si-a schimbat domiciliul in acea localitate", se mai precizeaza in Legea nr. 250/2013. Nota: Conform prevederilor, primele de mobilitate se vor acorda somerilor de lunga durata incepand din 22 octombrie 2013. Legea nr. 250/2013 va putea fi consultata in perioada urmatoare in sectiunea noastra de Legislatie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu