miercuri, 21 august 2013

Calcul concediu medical cu luni anterioare in somaj tehnic

As dori si eu o lamurire cu privire la calculul unui concediu medical pentru un salariat care a avut perioade de somaj tehnic 75% conform art. 53 din Codul Muncii, cu plata tuturor contributiilor aferente atat salariatului cat si angajatorului , mai putin somaj. concret : CM boala obisnuita in perioada 01.07.2013 - 14.07.2013. Lunile anterioare : iunie 2013 : 19 zile lucrate = 1400 lei mai 2013 : 21 zile lucrate = 1400 lei aprilie 2013 : 22 zile lucrate = 1400 lei martie 2013 : 11 zile lucrate = 733 lei si 10 zile somaj tehnic 75% = 500 lei februarie 2013 : 20 zile lucrate = 1400 lei ianuaria 2013 : 21 zile lucrate = 1400 lei Se iau sau nu se iau in calcul zilele si suma aferenta perioadei de somaj tehnic din luna martie ? Daca da, imi puteti indica o baza legislativa in acest sens ? multumesc anticipat Raspuns: Cadrul legislativ: O.U.G. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in M.O. 1074/29.11.2005 si modificata prin Legea 391/2006 si O.U. 91/22.11.2006. Media zilnica a bazei de calcul privind indemnizatia de asigurari sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni, PE BAZA CARORA S-A ACHITAT CONTRIBUTIA PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii in acesta perioada: Art.3: “Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute la art.2 alin (1) este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate DESTINATA SUPORTARII acestor indemnizatii, denumita in continuare PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII.”; Art. 4 alin.(2): “Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusive finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, ESTE DE 0,85% APLICATA LA FONDUL DE SALARII sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra... si se achita la bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.”; Art.5: “ Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazute la art.4 alin. (2) se datoreaza si se achita de catre: a). angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin.(1) lit. A si B; b). institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1. alin(1) lit. C; c). persoanele prevazute la art. 1 alin.(2). Art. 6 alin.(2): “ Persoanele juridice sau fizice prevazute la art.5 lit.a). au obligatia platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, aplicata la fondul de salarii REALIZAT, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie. Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege TOTALITATEA SUMELOR utilizate de un angajator pentru plata DREPTURILOR SALARIALE SAU DE NATURA SALARIALA.” Art.10 alin.(1): “Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art.2 se determina ca medie a VENITURILOR LUNARE din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.”. Art. 53 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare:" Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a acitivitatii salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat,..." Venitul brut al salariatului in luna martie 2013 este 1233 lei (733 lei zilele lucrate + 500 lei somajul tehnic) iar venitul net este 1030 lei [1233-(6+129+68)] . Venitul brut fiind baza de calcul pentru fondul de salarii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu