luni, 12 august 2013

Salariata din alta tara: Dreptul la CCC in Romania

Conform art. 2 alin. (1) din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara; b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara. Asadar, conditia impusa de actul normativ pentru a beneficia de concediu si indemnizatie de cresterea copilului este realizarea de venituri impozabile. In speta, daca salariata a realizat timp de 12 luni anterioare nasterii copilului, venituri impozabile in Romania, va beneficia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului. Pentru a putea solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, salariata va trebui sa parcurga urmatoarele etape: I. Incetarea acordarii concediului de maternitate, dupa efectuarea concediului postnatal obligatoriu de cel putin 42 de zile in conditiile OUG 158/2005 coroborat cu OUG 96/2003, fapt care rezulta si din continutul adeverintei eliberate de angajator. In situatia in care este nascut un copil inainte ca pentru copilul anterior sa se fi terminat concediu crestere copil nu este obligatorie efectuarea concediului postnatal de minimum 42 de zile. II. Evaluarea generala a indeplinirii conditiei de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului in care salariatul a realizat venituri impozabile, potrivit Codului fiscal. Evaluarea nu este o etapa obligatorie, reglementata legal, dar este utila pentru a putea indruma angajatul in vederea obtinerii dreptului. Angajatorul are obligatia sa elibereze salariatilor o adeverinta in care va complete numarul de zile lucrate, numarul de zile de concediu medical, numarul de zile de concediu de odihna, numarul de zile de concediu fara plata absente nemotivate, venitul net realizat pentru fiecare luna din cele 12 luni anterioare nasterii copilului. De asemenea, in adeverinta, angajatorul va mentiona perioada in care salariata a beneficiat de indemnizatie de maternitate, data la care se implinesc cele 42 de zile din concediul de lauzie, data de la care a aprobat concediul pentru cresterea copilului si, daca este cazul, perioada in care salariatul-salariata a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului. Adeverinta va fi redactata conform modelului stabilit in Anexa nr. 21 la Normele metodologice de aplicare a OUG 111/2010. In cazul veniturilor din salarii, veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea nivelului indemnizatiei pentru cresterea copilului si pe care angajatorul are obligatia sa le mentioneze in adeverinta, reprezinta suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza. III. Depunerea cererii insotita de documentele justificative la primaria unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza careia salariatul isi are domiciliul sau resedinta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu