luni, 26 august 2013

Prestare de servicii in stat membru UE. Ce documente sunt necesare pentru salariati?

Analizam mai jos cazul unei societati din Romania care are ca obiect de activitate lucrari de constructie a cladirilor si un angajat care presteaza servicii in acest domeniu intr-un alt stat membru UE. Intre cele doua societati s-a incheiat un contract de prestari servicii si se intocmeste factura penru lucrarile respective. Vom vedea astfel ce docmente se vor intocmi pentru angajatul detasat si ce salariu de incadrare se va stabili. Solutia consultantului: Art. 18 alin. (1) din Codul muncii stabileste ca, in cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util, inainte de plecare, informatiile prevazute la art. 17 alin. (3), precum si informatii referitoare la: a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate; b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata; c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate; d) conditiile de clima; e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara; f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala; g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz. La alin. (2) al aceluiasi articol se prevede ca informatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca. Prin urmare, angajatorul care dispune trimiterea temporara a propriului salariat sa presteze munca in strainatate, are obligatia informarii acestuia in conformitate cu dispozitiile legale anterior mentionate. Alaturi de informare, angajatorul incheie cu salariatul respectiv un act aditional la contractul individual de munca al acestuia din urma in care se vor stabili cel putin urmatoarele: durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate, moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata, prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate, in conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (1) din Codul muncii, republicat ( in practica actul aditional este numit Act aditional de detasare). Conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentului (CE) 883/2004, sub rezerva articolelor 12-16 persoana care desfasoara o activitate salariata sau independenta intr-un stat membru se supune legislatiei din statul membru respectiv. Astfel, regula este ca se vor datora contributii sociale in statul in care salariatii presteaza activitate cu exceptia situatiilor stabilite la art. 12-16 din regulament, in speta, in Franta. Salariatii pot ramane supusi legislatatiei de securitate sociala din Romania cu consecinta platii contributiilor sociale in aceste stat pe o perioada de 24 de luni daca sunt indeplinite conditiile impuse de Regulament. Pentru ca salariatul detasat in sensul art. 12 din Regulament sa ramana supus legislatiei de securitate sociala din statul membru din care este detasat, angajatorul trebuie sa obtina documentul portabil A1. Obtinerea documentului portabil A1 nu este obligatorie dar, in lipsa lui, societatea din Romania datoreaza contributiile sociale si in Franta. Conform prevederilor art. 2 din Codul muncii, dispozitiile acestui cod se aplica: a) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca in Romania; b) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca si care presteaza activitatea in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator roman, cu exceptia cazului in care legislatia statului pe al carui teritoriu se executa contractul individual de munca este mai favorabila; c) cetatenilor straini sau apatrizi incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca pentru un angajator roman pe teritoriul Romaniei; d) persoanelor care au dobandit statutul de refugiat si se incadreaza cu contract individual de munca pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii; e) ucenicilor care presteaza munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca; f) angajatorilor, persoane fizice si juridice; g) organizatiilor sindicale si patronale. Astfel cum putem observa, prevederile Codului muncii se aplica cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca si care presteaza activitatea in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator roman, cu exceptia cazului in care legislatia statului pe al carui teritoriu se executa contractul individual de munca este mai favorabila. In consecinta, se aplica legistatia statului pe al carui teritoriu se executa contractul individual de munca daca aceasta este mai favorabila (un salariu minim mai mare). Pentru a primi asistenta medicala in Franta, anterior plecarii din Romania salariatul trebuie sa solicite de la casa teritoriala de asigurari de sanatate unde este asigurat documentul portabil S1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu