miercuri, 7 august 2013

Ce categorii de pensionari pot face cumulul pensiei cu alte venituri?

In randurile urmatoare, va prezentam categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie. Mentionam, totodata, ca aceste categorii de pensionari sunt prevazute la art. 118 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: - pensionarii pentru limita de varsta; - nevazatorii; - pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate pentru jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv; - copiii, pensionari de urmas; - sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut. In cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, pensia neta poate fi cumulata cu veniturile salariale sau asimilate salariilor realizate in exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, daca nivelul acesteia nu depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (art. 17 alin. (1) din Legea 329/2009). Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei. Asadar, in anul 2013, in sectorul public in cadrul autoritatilor mentionate la art. 17 alin. (1) din Legea 329/2009, cumulul pensiei cu veniturile salariale este permis doar pensionarilor ce au pensie neta mai mica sau egala cu suma de 2.223 lei, reprezentand salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2013. In sectorul privat nu pot cumula pensia cu veniturile salariale sau cu alte venituri pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul veniturilor: - pensionarii anticipat; - pensionarii anticipat partial; - pensionarii invalizi de gradul I si II; Pensionarii invalizi de gradul III pot cumula pensia cu veniturile salariale doar daca sunt incadrati cu jumatate de norma. Data aparitiei: 07 August 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu