miercuri, 21 august 2013

Detasare. Angajator in insolventa

Intrebare: O societate a detasat la o alta societate 4 salariati. Drepturile salariale ale acestor salariati, conform deciziei de detasare si acordului inte cele doua societati, au fost platite de societatea care a solicitat detasarea. Insa, respectiva societate a intrat in insolventa, drepturile salariale ale lunii ianuarie fiind inscrise la masa credala. Conform art. 47 din Codul muncii , se pot plati aceste drepturi salariale restante, inscrise la masa credala, de catre societatea care a detasat, ca angajator care a dispus detasarea (art. 47 alin. 4). Se pot scoate de la masa credala aceste salarii restante, odata ce se platesc de angajatorul care a dispus detasarea? Care este procedura?) Raspuns: Codul muncii defineste detasarea la 45 stabilind ca este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. Conform art. 47 alin. (1) din Codul muncii, drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea iar, potrivit alin. (4), numai daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea. Pe durata detasarii, contractul individual de munca se suspenda in baza art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii. Suspendarea contractului individual de munca are ca efect, potrivit art. 49 alin. (2) din acelasi cod, suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Alin. (3) al aceluiasi articol prevede ca, pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne. Asadar, suspendarea are ca efect suspendarea prestarii muncii si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. In perioada de suspendare, salariatul poate avea alte drepturi si obligatii daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne, cu exceptia obligatiei de a presta munca si de fi remunerat pentru munca prestata. In concluzie, angajatorul care l-a detasat pe salariat nu poate sa ii plateasca acestuia salariul pe durata detasarii, contractual individual de munca fiind suspendat. Conform art. 47 alin. (4) din Codul muncii, daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea. Asadar, angajatorul care dispune detasarea poate sa il plateasca pe salariatul detasat numai in situatia in care celalalt angajator nu isi indeplineste obligatia de plata. In aceasta situatie insa, angajatorul face o plata in numele celuilalt angajator intrucat nu are obligatia sa plateasca salariul cata vreme contractual individual de munca este suspendat. In aceste conditii, angajatorul la care salaiatii au fost detasati devine debitorul angajatorului care i-a detasat pe salariati. In vederea eliminarii din tabelul de creante, salariatii pot formula cerere la administratorul/lichidatorul judiciar. In acest caz, va formula cerere de inscriere la masa credala angajatorul care a platit salariatilor drepturile salariale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu