marți, 6 august 2013

Ce chestionar trebuie sa completez la plecarea din tara?

Conform art. 2 din OMFP nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice, au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania" persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat. Art. 3 din acelasi ordin stabileste ca au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" persoanele fizice rezidente in Romania, precum si persoanele fizice nerezidente, care au avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a), care pleaca din tara noastra si care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile intr-un an calendaristic. Exceptiile sunt stabilite la art. 4 alin. (2) care stabileste ca prin exceptie de la art. 3, nu au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" cetatenii romani care lucreaza in strainatate, ca functionari sau angajati ai Romaniei intr-un stat strain. Intrucat in speta prezentata, persoana in cauza nu urmeaza sa lucreze in strainatate ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain consideram ca la plecarea din Romania trebuie sa completeze formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania". Formularul va fi inregistrat de persoana fizica in cauza, personal sau prin imputernicit, la autoritatea fiscala competenta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu