marți, 13 august 2013

Norme privind conditiile de angajare a unei persoane care va indeplini conditiile de pensionare in 5 ani

Prin cele ce urmeaza, vom stabili daca societatea poate incheia contract de munca pe durata nederminata cu o persoana care va indeplini conditiile de pensionare pentru limita de varsta in termen de 5 ani de la angajare. Solutia consultantului: Potrivit art. 12 din Codul muncii, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege. Astfel, regula este ca incheierea contractului de munca se face pe durata nedeterminata si numai prin exceptie se pot incheia contracte de munca si pe durata determinata. Art. 83 din Codul munca enumera cazurile in care contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata si anume: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva; b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului; c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier; d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca; e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta; f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului; g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul; h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe. Faptul ca in aceste situatii, expres prevazute de lege, contractul de munca poate fi incheiat si pe durata determinata nu exclude incheierea CIM pe durata nedeterminata. Data aparitiei: 12 August 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu