marți, 6 august 2013

Un nou formular fiscal, aprobat de ANAF. Pentru ce va fi utilizat?

5 August 2013 Roxana Neagu Fisiere atasate: Formular 630 - proiect Situatie calcul CASS (anexa formular 630) - proiect Un nou formular fiscal, cu numarul de identificare 630, a fost aprobat vineri, printr-un ordin publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Formularul completeaza lista celor peste 300 de declaratii, decizii, certificate sau notificari utilizate in prezent de autoritatile fiscale in relatia cu contribuabilii. Fiscul a publicat vineri in Monitorul Oficial nr. 485, Ordinul nr. 938/2013, prin care se aproba formularul 630 – Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate. Formularul este insotit si de o anexa care prezinta o Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate. Noua decizie de impunere aprobata de Fisc va fi utilizata de autoritatile fiscale atat pentru stabilirea CASS de plata in cazul anumitor persoane fizice, cat si pentru regularizarea anuala a sumelor datorate cu titlu de plati anticipate de catre alta categorie de contribuabili. Formularul 630 ca decizie de impunere a CASS de plata Formularul 630 va fi utilizat, ca decizie de impunere anuala a CASS de plata pentru persoanele fizice prevazute la Titlul IX^2, Capitolul III din Codul fiscal Concret, este vorba despre acei contribuabili care realizeaza venituri din: cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si castiguri din jocuri de noroc; operatiuni de fiducie; alte surse (cum ar fi primele de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, castigurile primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare, onorariile din activitatea de arbitraj comercial, veniturile obtinute din valorificarea prin centrele de colectarea deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, etc. Potrivit reglementarilor fiscale, acesti contribuabili datoreaza CASS in cota de 5,5%, suma de plata fiind stabilita de organele fiscale prin decizia de impunere anuala (formularul 630 tocmai aprobat). Banii pe care acesti contribuabili trebuie sa ii dea la stat ca CASS sunt stabiliti pe baza informatiilor din: declaratia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, transferuri de titluri de valoare (altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise) si operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen; declaratia de impunere trimestriala, pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise; declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit; evidenta fiscala, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. ”Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei”, se mai precizeaza in Codul fiscal. Atentie! Formularul 630 se foloseste pentru stabilirea CASS incepand cu anul fiscal 2012. Cand va fi utilizat noul formular pentru regularizarea anuala a CASS? Asa cum precizam anterior, decizia de impunere 630 va fi utilizata si pentru regularizarea sumelor platite anticipat ca CASS. Aceasta intrebuintare este valabila pentru urmatoarele categorii de contribuabili: intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; membrii intreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; persoanele care realizeaza venituri din profesii libere; persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla. persoanele care realizeaza venituri din: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem iriga, cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea. Va reamintim ca acesti contribuabili datoreaza la stat o contributie la sanatate de 5,5% din (in functie de caz): Venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale) sau Valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Plata contributiilor la sanatate se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, in baza declaratiei de venit estimat (Formular 220) sau a declaratiei de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata. Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala (viitorul formular 630) regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. Atentie! In cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate. Comunicarea formularului 630 – reguli importante Avand in vedere ca sume de plata stabilite de ANAF prin formularul 630 trebuie achitate de contribuabili in maxim 60 de zile de la comunicare, este important sa stiti care sunt normele legale in ceea ce priveste transmiterea unui act administrativ fiscal, mai ales ca, daca nu este comunicat corespunzator, actul emis de Fisc poate sa nu aiba nicio valoare juridica. Art. 44 din Codul de procedura fiscala stabileste ca actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca respectivul contribuabi a solicitat expres acest lucru. In cazul in care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibila prin modalitatile prevazute mai sus aceasta se realizeaza prin publicitate. Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat. Daca nu a fost comunicat potrivit regulilor mentionate, actul administrativ fiscal nu este opozabil contribuabilului si nu produce niciun efect juridic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu