miercuri, 14 august 2013

Tichete de masa. E obligatoriu un centralizator pentru distribuire?

Vom stabili mai jos ce obligatii are de implinit o societate care acorda salariatilor tichete de masa si daca aceasta trebuie sa intocmeasca un centralizator care sa fie ulterior semnat de catre salariati. Solutia consultantului: Tichetele de masa sunt reglementate de Legea 142/2998 si Normele metodologice de aplicare a Legii 142/2998 aprobate prin HG 5/1999 . Astfel, angajatorii care acorda tichete de masa salariatilor vor cuprinde in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita "Tichete de masa", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor. Pentru institutiile publice tichetele de masa pot fi acordate in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete de masa". Angajatorii distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, cu respectarea stricta a prevederilor art. 5 alin.(2) din Legea nr. 142/1998. Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea si nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii: a) isi efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor si, respectiv, potrivit contractelor colective de munca; b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum si de zile festive si de sarbatoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de munca; c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie zilnica sau lunara de delegare sau de detasare; d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor. Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie dupa urmatorul model: SITUATIA ANALITICA a tichetelor de masa distribuite salariatilor de catre angajatori in luna ...... anul ..... Denumirea angajatorului ..................... Adresa: localitatea ........., str. .......... nr. .... sectorul ......., judetul ........... Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ........... Codul fiscal .................................................. Numele si prenumele salariatului, beneficiar al tichetelor de masa Codul numeric personal Numarul de zile lucratoare stabilite potrivit art. 11 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 Numarul tichetelor de masa distribuite nominal Seria tichetelor de masa distribuite nominal (de la .... la ....) Semnatura salariatului Numarul de zile lucrate stabilit potrivit art. 11 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 TOTAL: x x Conducatorul unitatii, ............................ Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate, Data aparitiei: 13 August 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu