vineri, 14 iunie 2013

CCC: In adeverinta de venit se trec si bonurile de masa?

onform art. 55 alin.(1) din Codul fiscal sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. Pct. 68 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din: „a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire: (...) - valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii; (…)” Punctul 1091 stabileste ca valoarea tichetelor de masa acordate potrivit legii, luata in calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominala. Veniturile respective se impoziteaza ca venituri din salarii in luna in care acestea sunt primite. Asadar, tichetele de masa acordate potrivit legii sunt considerate venituri din salarii. Valoarea nominala a tichetelor de masa acordate angajatilor se include in venitul brut lunar din salarii si se impoziteaza conform art. 57 din Codul fiscal. Conform art. 3 alin (2) lit. a) si b) din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz: a) suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza; b) suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri; Alin. (3) al acestui articol stabileste ca, pentru persoanele care realizeaza venituri din salarii, solde/salarii din functie, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii. Astfel, la locul unde se afla functia de baza, veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se determina astfel: Venit brut = salariul de baza + indemnizatii + sporuri + prime + orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii, inclusiv valoarea nominala a tichetelor de masa acordate angajatilor. Venit net = Venit brut – Contributii obligatorii lunare Venit baza de calcul = Venit net – Deducere personala – Cotizatii sindicale – Contributia la fondul de pensii facultative. Impozit = Venit baza de calcul x 16% Venitul net realizat = venit net – impozit Asadar, venitul net realizat cuprinde si valoarea nominala a tichetelor de masa acordate. In adeverinta eliberata de angajator, al carui model este redat in Anexa nr. 2 la Norma metodologica de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor se inscriu veniturile nete realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului. De aceea, apreciem ca, in venitul net realizat inscris in adeverinta se include si valoarea nominala a tichetelor de masa acordate angajatilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu