duminică, 30 iunie 2013

De ce trebuie sa incheie angajatorul CIM anterior primei zile de lucru?

Potrivit art. 16 alin. (1) contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. Astfel, desfasurarea raporturilor juridice de munca in conditiile reglementate, in deplina cunostinta a drepturilor si indatoririlor partilor, siguranta si stabilitatea acestor raporturi prezinta interes general pentru intreaga societate, iar, in particular, atat pentru angajatori, cat si pentru salariati. Un rol deosebit de important pentru asigurarea acestor cerinte il reprezinta contractul individual de munca. Contractul individual de munca este conventia prin care se materializeaza vointa angajatorului si a viitorului salariat de a stabili un raport juridic de munca. In aceasta conventie, negociata si liber consimtita, sunt prevazute, in limitele stabilite de legislatie si de contractele colective de munca, toate elementele necesare pentru cunoasterea conditiilor de desfasurare si de incetare a raportului de munca, drepturile, obligatiile si raspunderile ambelor parti. Intrucat contractul individual de munca reprezinta cea mai concludenta dovada a ceea ce au convenit partile, documentul pe baza caruia se poate verifica in ce masura si-a indeplinit obligatiile oricare dintre parti, ce drepturi poate revendica si ce raspunderi are, inclusiv in cadrul solutionarii unor eventuale litigii, incheierea lui, chiar inainte de inceperea raporturilor de munca si in forma scrisa, este in interesul ambelor parti. Raspunderea pentru incheierea contractului individual de munca revine in mod firesc angajatorului. Existenta contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului, dar si atitudinea incorecta a salariatului in indeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat. Incadrarea in munca doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale de munca, asigura atat cunoasterea, cat si exercitarea obligatiilor legale ce le revin celor care folosesc forta de munca salariala. (Decizia nr. 224 din 9 mai 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 21 iunie 2013).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu