marți, 11 iunie 2013

Cum deducem cheltuielile de deplasare pentru titularul unei intreprinderi individuale?

Analizam mai jos cazul unei intreprinderi individuale care are ca obiect de activitate transport de persoane. Activitatea o desfasoara in comunitatea europeana, facturand catre persoane jurdice din comunitate. Pentru veniturile din transport, titularul unei intreprinderi individuale are cheltuieli cu masina, combustibilul, taxe de drum, licente, precum si de cheltuielile cu soferul, care este aceeasi persoana. Deoarece nu se poate intocmi pentru angajat contract individual de munca(fiind intreprindere individuala), vom stabili daca poate in aceste conditii sa beneficieze de diurna externa si daca sunt deductibile cheltuielile cu masa in conditiile in care intreprinzatorul nu este angajat. Solutia consultantului: Dreptul la indemnizatia de deplasare este un drept ce se acorda salariatilor pe durata delegarii si detasarii. Prevederile art. 44 alin. (2) din Codul muncii stabilesc ca "salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.” In acelasi sens, prevederile art. 46 alin. (4) din Codul muncii prevad ca salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Asadar, indemnizatia de delegare sau detasare (diurna) pentru delegarea/detasarea in tara si strainatate este un drept cuvenit persoanelor fizice care au calitatea de salariat, pe perioada delegarii/detasarii. Titularul intreprinderii individuale nu poate primi diurna in desfasurarea activitatii sale independente, pentru deplasarile in tara sau in strainatate. In cadrul deplasarilor efectuate titularul intreprinderii individuale are dreptul la deducerea cheltuielilor de deplasare efectuate, precum cazarea si transportul, pe baza de documente justificative, astfel cum se prevede la pct. 38 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Alte cheltuieli efectuate in scopul personal al titularului intreprinderii individuale nu sunt deductibile la determinarea venitului impozabil.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu