miercuri, 19 iunie 2013

Declaratia unica, modificata substantial. In formular vor fi raportate si elemente cuprinse acum in fisele fiscale

19 Iunie 2013 Roxana Neagu Angajatorii vor declara impozitul calculat si retinut pentru fiecare beneficiar de venit in declaratia 112, si nu in formularul 205 (cel care tine locul vechilor fise fiscale), asa cum se intampla in prezent. Noua reglementare este cuprinsa intr-un proiect de ordin al Fiscului care vizeaza si alte modificari importante la declaratia fiscala unica. Agentia Nationala de Administrare Fiscala precizeaza ca modificarile la declaratia 112 sunt necesare "avand in vedere modificarile aduse Codului fiscal, prin Ordonanta Guvernului nr.8/2013, unele propuneri primite de la reprezentantii institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si de la unele directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice". Prin proiectul de ordin lansat in dezbatere publica marti, Fiscul propune ca si informatiile referitoare la impozitul calculat si retinut, pe fiecare beneficiar de venit sa se faca in declaratia fiscala unica, astfel incat ”toate informatiile referitoare la calculul si retinerea obligatiilor aferente veniturilor de natura salariala vor fi concentrate in formularul 112”, dupa cum argumenteaza ANAF. Retinerile de impozit pentru fiecare beneficiar s-au declarat in formularul 205 in acest an, iar anterior se raportau in fisele fiscale. Atentie! Va reamintim ca impozitul pentru fiecare beneficiar de venit s-a raportat in formularul 205, pentru prima oara in 2013, dupa ce formularul a fost modificat substantial prin Ordinul ANAF nr. 1913/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012. In declaratie au fost introduse atunci rubrici speciale referitoare la veniturile din salarii, care nu existau, din moment ce, pana in 2012, aceste retineri de impozite au fost declarate in fisele fiscale (fostul formular 210) Ce alte modificari mai propune Fiscul la declaratia unica? Potrivit proiectului de ordin publicat de ANAF, declaratia 112 va fi modificata si pentru a actualiza, printre altele, Nomenclatorul Creante Fiscale (lista cu toate creantele ce se raporteaza in declaratia fiscala unica). Mai exact, sunt eliminate din Nomenclator doua tipuri de creante: „contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal“ „impozitul aferent veniturilor din activitati agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Codul Fiscal”. De asemenea, la Anexa "Angajator", categoriile privind conditiile de munca vor fi completate cu o noua categorie, si anume: „alte conditii de munca”. Nici nomenclatorul "Tip asigurat" nu scapa de modificari, acesta fiind completat cu un nou camp care va contine o noua categorie de asigurati: “Administratorii societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie”. Proiectul de act normativ publicat de Fisc propune, totodata, si modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“. Astfel, din acest nomenclator va fi eliminat tipul de asigurat care realizeaza venituri in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal. In schimb in Nomenclator vor fi introduse doi noi tipuri de asigurat: personal militar, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept de pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, persoane fizice care realizeaza venituri sub forma de salarii de la angajatori nerezidenti si care declara si achita contributiile sociale individuale potrivit art.296^19 alin.(1^13) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexa Asigurat din sectiunea C a declaratiei va fi si ea modificata astfel incat sa permita declararea separata, pentru aceeasi persoana, a fiecarui tip de venit realizat pentru luna de raportare. Odata cu toate aceste modificari si instructiunile de completare a declaratiei unice vor fi modificate. Potrivit proiectului de ordin publicat de ANAF, noul formular 112 va fi utilizat din luna urmatoare celei in care ordinul de modificare a declaratiei unice se publica in Monitorul Oficial. Declaratia unica, modificata si in august Declaratia fiscala unica a fost modificata si anul trecut, autoritatile publicand noul formular in Monitorul Oficial, nr. 600 din 21 august. Atunci modificarile au fost necesare ca urmare a OUG nr. 125/2011 care a adus modificari importante Codului fiscal. Printre altele, actul normativ a modificat articolul 296^19 alineatul (2) din Codul fiscal, stabilind ca, in cazul anumitor venituri cu regim de retinere la sursa (cele prevazute art.52 alin.(1) si art.71 lit.d din Codul fiscal), platitorii acestor venituri trebuie sa retina si sa declare si contributiile sociale individuale datorate de beneficiarii de venit, persoane fizice. Concret, platitorii de venit au obligatia ca, de la 1 iulie 2012, sa retina si sa declare contributiile individuale pentru persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din: drepturi de proprietate intelectuala, activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica. valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare. In acest caz, platitorul de venit era asimilat angajatorului, astfel incat are obligatia sa declare contributiile sociale ale beneficiarului de venit prin depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaratia fiscala unica), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-au platit veniturile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu